Skaun kirke

Tilbage til Månedens kirker

Skaun kirke

Billedserie

Liste over billeder

Skaun kirke

Sør Trønderlag. Kor og skib er opført o.1180 af marksten med indfatninger og hjørner af grønskifer, som stammer fra et brud i nærheden af kirken. Kirken har muligvis været pudset fra begyndelsen, nogle mener dog den først er blevet pudset senere, man har i nyere tid afdækket et stykke af den gamle puds i østgavlen, hvor man har fundet indridsede bomærker samt et skib, som kan dateres til 1600-tallets begyndelse. Tagrytteren er fra 1649 og våbenhuset foran vestindgangen blev opført i 1855 men totalt udskiftet i 1950, da kirken gennemgik en større renovering.

I kirkens murværk ses højtsiddende romanske vinduer med indfatning af grønskifer. I korets sydmur ses en præstedør med portalindfatning, døren er flyttet ind i murværket og trin fører op til koret, hvis gulv er blevet hævet, præstedøren er svagt spidsbuet og har en enkel udformning med halvsøjler, den vestre halvsøjle har base, den østre er uden base. Nord og sydportalen er begge tilmuret, sydportalen blev først blændet i 1855, begge portaler er spidsbuede, sydportalen har kapitæler, den østre med vegetativ udsmykning, den vestre med skiver af forskellig størrelse, denne udsmykning med skiver kendes fra Nidarosdomen og kan ikke være meget senere end o.1200, på en sten ved bueslaget ses et stenmestermærke, som kendes fra Nidarosdomens oktogon, i alt har man fundet 10 stenmestermærker på sydportalen. Vestportalen er spidsbuet og har skiveudsmykning på kapitælerne, hvorfra en vulst fortsætter over bueslaget. Alle fire portaler har retkantet overligger indvendigt.

Ved storgården Husaby, nogle hundrede meter nordøst for kirken, ligger ruinerne af en lille stenkirke, som formodentlig har været et privat kapel til en storgård. Denne kirke menes opført som gårdkapel af Einar Tampeskjelver mellem slaget ved Stiklestad i 1030 og Einars død i 1050. Få kilometer fra Skaun har man fundet resterne af Einar Tampeskjelvers gård. I Husaby udspilles en del af handlingen i Sigrid Undsets roman Kristin Lavrandsdatter, der ægter en stormand i Husaby.

Tryk på nedenstående link og se Sakun kommunes hjemmeside.

Skaun kirke

Kirken er dækket af flade bjælkelofter. Den oprindelige korbue er bevaret, omkring den spidsbuede korbue ses kalkmalerier fra slutningen af 1500-tallet, det er formodentlig en Dommedag, over buen ses et Kristushoved, desuden ses basunblæsende engle og mod syd djævle, som fører de fordømte bort. I 1950'erne afdækkede man flere kalkmalerier i kirken, man har ladet en del stå fremme, men kun kalkmalerierne omkring korbuen kan tolkes. Prædikestolen er fra 1665, i felterne ses malede evangelister, stolen er skåret af Ole Bildsnider fra Trondheim og malerierne er udført af Johan Contrafeier. Vestpulpituret er opført i 1841.

Altertavlen er fra 1773, alterbordet har et bemalet antemensale fra 1200-tallet, i midten ses den tronende Maria med barn, i de fire flankerende felter ses Bebudelsen og Besøgelsen, Bebudelsen for hyrderne, Fødslen samt Fremstillingen i templet. I Norge har man bevaret 31 bemalede antemensaler fra 1200-tallet, det eneste som er bevaret på sin plads i kirken er antemensalet i Skaun, de øvrige er på museum.

(kilder: Kirkens brochure og Kirker i Norge bind 1, Arfo 2000, ISBN 82-91399-09-3)