Sindal Bykirke

Tilbage til Liste over kirke

Sindal bykirke

Billedserie

Liste over billeder

Sindal Bykirke

Vennebjerg hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kirken er opført i 1910 ved arkitekt Hother August Paludan (1841-1888). Kirken er opført i nyromansk stil med et kraftigt tårn mod vest. Indgangen er ad en granitportal i tårnets vestmur. Kirken gennemgik en hovedrenovering i 1960. Syd for kirken står Erik Heides skulptur "Klippen og staven", der symboliserer Moses, som slår vand af stenen. I 1994 blev sognegården opført i tilslutning til kirken, foran sognegården ses "Guldkalven" af Niels Helledie.

Tryk på nedenstående link og se sognets hjemmeside

Sindal sogn

Koret er hævet to trin over skibet. Krucifikset på alteret er i stil med Cimabue's fra o.1200. Den nye granitfont er inspireret af en romansk granitfont af den vestjyske type. I kirken er ophængt et krucifiks af Niels Helledie.

Koret blev udsmykket med fresker i 1920-21 af Elof Rieseby på anbefaling af Joakim Skovgaard. Udsmykningen dækker korets vægge og loft. I loftet ses Zodiac-tegnene. På østvæggen ses Kristus stå med åbne arme og teksten "Kommer til mig", i øverste bånd ses engle og Moses med tavlerne, i mellemste bånd ses Gud/Kristus med åbne arme, knælende personer søger frelsen, i nederste bånd ses Kristus helbrede to syge personer. På nordvæggen ses øverst Maria med barn i medaljon, hun flankeres af tilbedende engle, nederst ses Bebudelsen og Dåben. På sydvæggen ses øverst Den gode hyrde, som omgives af spillende engle, nederst i midten ses lammet, der omgives af Korsfæstelsen og Kvinderne og englen ved den tomme grav.

Elof Christian Risebye (1892-1961)

Riseby var elev på Art Inst. i Chicago 1910-12 og blev derefter forberedt til Kunstakademiet af G. Vermehren og Agnes Jensen, i 1914-21 gik han på Kunstakademiet i København hos Viggo Johansen og Julius Paulsen samt hos Joakim Skovgaard. Riseby var leder af "Privat-Akademiet" 1923-25 og lærer i frihåndstegning på Kunstakademiet i København 1924-30. Han har udstillet på Charlottenborg Forårsudstilling 1917-52. Elof Risebye er blevet kaldt sorgens maler p.gr.a. hans dystre farvevalg og motiver, han kan også opfattes som mystiker, men grunden skal nok findes i de depressioner, som han led af hele livet. Joakim Skovgaard fik afgørende betydning for hans afgangsprojekt i 1921, som dannede grundlag for hans første kirkeudsmykning. I akademitiden mødte han billedhuggeren Paul Kiærskou, som blev hans livsledsager. Efter dennes død i 1933 malede han "7 Billeder malet ved en vens død", de blev et kendemærke for hans stil. Riseby deltog i arbejdet mod mosaikken i Lund Domkirke (1925-27) og freskomaleriet i Bryllupssalen i Københavns Rådhus (1930- 31 under Joakim Skovgaard, desuden deltog han i arbejdet med mosaikken i loftet i portbygningen på Det Kgl. Teaters Ny Scene under Ejnar Nielsen (1933-39).

Kirkeudsmykninger: Sindal bykirke fresko i koret (1920), Vejlby kirke (Sønderhald hr.) fresker i nykirkens skib (1923), Sankt Markus kirke Frederiksberg fresker i kuplen (1924), Gedser kirke fresko (1925)