Sel kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sel kirke

Billedserie

Liste over billeder

Den første kirke i Sel var en stavkirke fra 1100-tallet, som lå ved Romundgard. I 1628 blev denne kirke nedrevet og erstattet af en ny. I 1723 havde den danske konge brugt så mange penge på de nordiske krige, at statskassen var ved at være tom, derfor fik borgerne i Sel tilbud om at kunne købe deres kirke. Efter mange forhandlinger fik man tilladelse til at flytte kirken til Selsværket, som var blevet områdets centrale sted, og i 1742 kunne man indvie den nye kirke. Kirken er en korskirke med vestindgang og tagrytter over korsskæringen. I 1878 udskiftede man det gamle kirkegårdshegn af træ med det nuværende af skiferplader.

En del af det gamle inventar blev overflyttet til den nye kirke. Den nuværende prædikestol menes også at stamme fra den gamle kirke. I 1742 bragte man også den gamle altertavle med til den nye kirke, men i 1783 blev den udskiftet med den nuværende, udført af Østen Kjørn. Øverst ses den sejrende Kristus med fane og scepter. Derunder ses Korsfæstelsen flankeret af Matthæus og Johannes. Derunder ses to felter med Gethsemane og Piskningen flankeret af Markus og Lukas. Nederst ses Nadveren flankeret af Moses og Aron. Altertavlen er øverst pyntet med akantusværk, som er typisk for Gudbrandsdalens kirkeudsmykninger i 1700-tallet.

Døbefonten af klæbersten stammer formodentlig fra den gamle stavkirke og bruges stadig.