Sebber kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sebber kirke

Sebber kirke

Slet hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Den nuværende kirke er rester af et benediktinernonnekloster opført i slutningen af 1100-tallet.. I sin nuværende skikkelse fremtræder kirken som en sengotisk langhusbygning med tresidet østafslutning og tårn, i murværket ses åbninger til klosterceller i to stokværk. Efter reformationen afløste Sebber kirke en tidligere sognekirke på Sankt Nicolai bjerg, øst for Sebber kirke, skråkantsoklen under nordmuren samt vestgavlens granit og kridtkvadre kan muligvis stamme fra denne kirke. På et senere tidspunkt er kirken blevet herregårdskirke, tårnet og våbenhuset er opført af Margrethe von Lühe, der døde i 1667, i våbenhusets gavl ses initialer for Margrethe von Lühe som blændinger. Kirken overgik til selveje i 1955. I østafslutningens murværk er indsat en romansk gravsten. I våbenhuset står rester af en romansk granitfont, fonten kan muligvis stamme fra den nedlagte kirke på Sankt Nicolai bjerg eller en anden nedlagt kirke i området, idet klostre ikke havde dåbsret i katolsk tid. Kirken blev restaureret i 1966-67.

Skibets nordmur

Skibet set mod øst

Aftrukne kalkmalerier ophængt på korets nordvæg (1)

Aftrukne kalkmalerier ophængt på korets nordvæg (2)

Aftrukne kalkmalerier ophængt på korets nordvæg (3)

Aftrukne kalkmalerier ophængt på korets nordvæg (4)

Altertavle

Epitafium

Skibet set mod vest

Døbefont

Ved restaureringen i 1966-67 har man bevaret den indretning, som rummet havde i 1739. Man kan ses nicher og blændinger fra tiden, da bygningen fungerede som kloster og var inddelt i to stokværk. Altertavlen i senbarok dateres til 1750, i midterfeltet ses Nadveren i relief flankeret af Moses og Aron, i topstykket ses korsfæstelsen og på postamentet ses våben og monogrammer for Bagge Glerup og Henrica Margreta Holst, som har skænket tavlen. Prædikestolen stammer fra renæssancen. Stoleværket stammer fra 1739 med enkelte herskabsstole fra renæssancen. Vestpulpituret med herskabsstol er opsat af Bagge Glerup og Henrica Margreta Holst i 1773, i felterne ses pietistiske allegorier. I kirken ses en figursten over Jørgen Glerups første hustru Karen Albretsdatter samt en figursten over Oluf Brockenhuus (død 1634) og hans hustru Else Steen (død 1616), desuden ses et sandstensepitafium over Jørgen Jensen (død 1727) og hustru.

Se anetavler for Oluf Brockenhuus og Else Steen på hjemmesiden Gravsten og epitafier. Tryk på nedenstående link og vælg Sebber kirke.

Gravsten og epitafier

Under restaureringen i 1966-67 fandt man kalkmalerier på skibets vægge, af bevaringsmæssige årsager måtte kalkmalerierne trækkes af væggen og opsættes på en særlig plade. Kalkmalerierne dateres til o.1500 og tillægges det såkaldte Sebber-værksted, som har forbindelse til Sæby-værkstedet, de to værksteder har begge arbejdet i den nærliggende Nibe kirke. På de aftrukne kalkmalerier ser man Jacob d.æ. med glorie og hat samt to uidentificerede helgenhoveder, et billede af Laurentius opbevares på Nationalmuseet.

Kirkens romansk granitfont har glat kumme med omløbende rundstav under mundingsranden og zigzag mønster nederst, den firkantede fod har arkader og dekorativ udsmykning, muligvis dyr, på fonten ses farverester. Ligesom fragmentet i våbenhuset kan denne font stamme fra den nedlagte kirke på Sankt Nicolai bjerg eller en anden nedlagt kirke i området, idet klostre ikke havde dåbsret i katolsk tid. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.