Sarpsborg Borgarsyssel Museum

Tilbage til Liste over kirke

Museets kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sarpsborg Borgarsysselmuseum

Borgsysselmuseet i Sarpsborg er et frilandsmuseum, hvor man samler gamle bygninger og ting fra lokalområdet. Ifølge legende byggede Olav den Hellige i 1016 et voldområde på stedet omkring en vinterbolig og en lille Maria kirke. De norske konger boede ofte i Sarpsborg om vinteren og kong Øystein byggede en Sankt Nikolai kirke uden for voldområdet i 1114-15. I midten af 1500-tallet flyttede indbyggerne i Sarsborg til Frederiksstad, og bygningerne forfaldt. I 1916 afdækkede man ruinerne af Sankt Nikolai kirke og i 1930 grundlagde man Borgarsysselmuseet. Man opførte en kirke efter mål fra På tværs af kirken har man opført den såkaldte stenhuggerhal, hvis portal er en kopi af portalen i Skjeberg kirke.

Østfold var et stort stenhugger-centrum i den middelalderen og klæbestensfonte fra Sarpsborg var berømte. I Stenhuggerhallen har man udstillet en række kopier af døbefonte fra Østfold. I stenhuggerhallen ses desuden en kopi af Borg-korset, som er et emaljekors fundet i Sarpsborg, korset er fomodentlig udfåørt i Limoges i 1200-tallet. Fra Stenhuggerhallen kommer man ind i et våbenhus, hvor man har malet heraldik for områdets adelsslægter og skrevet, hvilke gårde de ejede. I selve kirkerummet ser man kopier af berømte Olav-fremstillinger, til venstre fra den norske højmiddelalder, til højre fra den nordtyske senmiddelalder. Altertavlen er nordtysk, alterbordets forside er en kopi af alterbordsforsiden fra Nidarosdomen med Olavs død og skrinlæggelse. I kirkerummet ses en kopi af en stående Olav-figur fra Vik kirke, Fosnes i Nord-Trøndelag, figuren holder et rigsæble og en økse og har en vis lighed med en Olav-figur i Fell kirke på Island, originalen findes nu på Videnskabsselskabets museum i Trondheim. Desuden ses en koi af en tronende Olavstatue fra Tyldal kirke i Østerdalen, originalen findes på Nationalmuseet i København.