Sædden kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Sædden kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sædden kirke

Skast hr., Ribe amt, Ribe stift. Sydvestjylland. Kirken er opført i 1977-78 ved arkitekterne Inger og Johan Exner. Kommer man fra vest ser man først klokkestablen og dernæst den kubeformede kirkebygning, hvis nord og østmur er bølgeformede, mod syd ses bygningen med menighedslokaler og kontorer, alt er opført i rødlige mursten. Gennem vestindgangen kommer man ind i forhallen, hvor man ser et cirkelformet venterum opført i gennembrudt murværk, i venterummet er der en bænk langs væggen og lysindfald fra et ovenlysvindue. Forhallen åbner sig mod kontorer og menighedslokaler, gennem en dør kommer man ind i selve kirkerummet.

Indtil begyndelsen af 1950'erne var Sædding en lille landsby med få hundrede indbyggere, men henover 1960'erne udvikledes området og i 1978 blev det udskilt fra Guldager som et selvstændigt sogn med 12.000 indbyggere.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Sædden kirke

Tæt ved kirken kan man se Svend Wiig Hansens figurgruppe Mennesket ved havet, også kaldet De 4 hvide mænd, det er en 9 meter høj skulptur, udført i hvidt beton af Svend Wiig Hansen i 1995. Tryk på nedenstående link og læs mere om skulpturen.

Mennesket ved havet

Det firkantede kirkerum er omgivet af høje vægge i blank mur. De bølgede vægge mod nord og øst har lysindfald fra oven, rummet er desuden belyst af flere ovenlysvinduer og 803 elektriske pærer, som hænger ned fra loftet. Stoleværket er formeret omkring alteret og døbefonten, der er placeret midt på gulvet orienteret mod nordøst, alter og knæfald er markeret ved gulvfliser lagt i cirkel. Alteret er udført i marmor, de to marmorsøjler er forskelligt udformet, som de to søjler i Salomons tempel. Over alteret hænger et kors udført af Bent Exner, de tolv kugler symboliserer apostlene, i midten ses et lueforgyldt spejl, der symboliserer Jesus. Den kvadratiske døbefont er ligeledes udført i marmor. Prædikestolen er placeret op mod nordvæggen, den er udført i gennembrudt murværk og har baldakin udformet som en muslingeskal. Orglet er placeret på sydpulpituret.

For arkitekterne er belysningen af afgørende betydning, de skriver: "Lyset er et guddommeligt materiale, som kan mere end alt andet stof her på jorden. I et godt kirkerum berører lyset vor følsomheds tangenter, åbner for sindets modtagelighed, transporterer og bærer en, så man på Ún gang svæver rundt i rummet, samtidig med at fødderne på stengulvet og øjet på vægfladen fortæller, hvor man er. Lyset forbinder en med himlen og den jordiske tilværelse. Det er ikke tilfældigt, at Jesus gang på gang taler om lyset. Derfor kan et rum skabt af lys blive et evangelisk rum, fri for falsk mysticisme, fyldt med guddommelig uudsigelighed - et godt evangelisk-luthersk kirkerum."

(Kilde: Benneth Østergaard Petersen: Sædden kirke, brochure udgivet af Sædden menighedsråd)