Sæby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sæby kirke

Sæby kirke

Løve hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet granit med anvendelse af frådsten. I apsis ses et blændet rundt vindue, der står som indvendig rundbueniche, i skibets nordmur er bevaret et rundbuevindue. I skibets sydmur er bevaret et rundbuevindue, der indvendigt står som åbent hul over buen til sydkapellet. Tårn og kapeller mod nord og syd samt sakristi og våbenhus er opført i sengotisk tid af munkesten. Tårnet har kamtakgavle med dobbelte højblændinger mod nord og syd. Syd for kirken ligger Sæbygård.

Tryk på nedenstående link og læs Vestsjællands amts side om Sæby kirke

Sæby kirke

Tryk på nedenstående link og læs om Sæbygård

Sæbygård

Tryk på nedenstående link og læs legenden om trolden i Kundby, der ville stene Sæby kirke

Trolden i Kundby

Kirken set fra sydøst

Skibet set mod øst

Apsisudsmykning

Korbue

Korhvælv vestkappe

Prædikestol

Prædikestol, våben for Universitetet

Gravsten over Laurens Jørgensen Oxe

Nordkapel vestkappe

Nordkapel nordkappe

Nordkapel nordvæg mod øst

Nordkapel østkappe (1)

Nordkapel østkappe (2)

Nordkapel østkappe (3)

Nordkapel østvæg mod syd

Nordkapel sydkappe

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Døbefont

Kor og skib har fået indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Den runde korbue er bevaret med kragsten. På alterbordet af frådsten står et krucifiks fra 1908, et tidligere altertavlemaleri af J.L.Lund fra midten af 1800-tallet er nu ophængt i sydkapellet. Prædikestolen er skåret i 1624 og bærer våben for Københavns Universitet. Over tårnbuen er ophængt et sengotisk korbuekrucifiks. I nordkapellet er opstillet en gotisk skabsaltertavle med en figurrig Korsfæstelse i midterskabet og apostle i fløjene. I koret ses en bemalet gravsten over præsten Jens Pedersøn Todberg (død 1667) og hustru. I nordkapellet ses en gravsten over Laurens Jørgensen Oxe (død 1460).

I 1864 blev kalkmalerierne i apsis og korbue afdækket af J.Kornerup, som restaurerede og delvist rekonstruerede dem, samtidig blev kalkmalerierne i nordkapellet delvist afdækket. I 1907 blev kalkmalerierne i korhvælvet afdækket og restaureret af E.Rothe, samtidig blev kalkmalerierne i apsis og korbue genrestaureret og suppleret. I 1967 blev kalkmalerierne i kor og apsis genrestaureret, samtidig blev nordkapellets kalkmalerier fuldstændig afdækket og konserveret ved G.M.Lind, K.Simonsen, R.Smalley og E.Lind.

I apsishvælvet ses en Majestas, der dateres til o.1125. Kristus sidder i mandorla på en regnbue og med fødderne på en mindre regnbue, højre hånd er hævet, venstre hånd hviler på en bog, kappen falder i fine folder, omkring mandorlaen svæver de fire evangelistsymboler, mod nord står Maria og Peter, mod syd står Johannes og Paulus. Nederst ses en geometrisk bort. I korbuen ses en prismestavsbort med dyder i medaljoner, ved to af dyderne kan man læse CHARITAS (:barmhjertighed) og PACIENCIA (:tålmodighed). I korhvælvet ses en dekorativ udsmykning fra midten af 1500-tallet med blomsterkalke og bladranker.

I nordkapellets hvælv ses en kalkmalet udsmykning fra begyndelsen af 1500-tallet. I sydkappen ses Skabelsen, to engle breder et klæde ud foran Gudfader, på klædet ses solen og månen, dette kunne være et teaterrekvisit fra et kirkespil. I vestkappen ses Gudfader med scepter og hævet hånd sidde på en tronstol omgivet af engle med tekstbånd, ved hans fødder samles de opstandne, scenen synes at foregå i Himmelborgen, hvor de frelste har indtaget deres pladser, man kan læse ordet PARADISUS. På vestvæggen mod nord ses en engel og Gudfader samt en figur, formodentlig Adams skabelse. I nordkappen ses Nådestolen, Gudfader holder sin korsfæstede søn, over korset svæver Helligåndsduen, omkring Gudfader svæver engle med tekstbånd, som er ulæselige, på nordvæggen mod vest ses Evas skabelse mod øst ses Gudfader formæle Adam og Eva. I østkappen ses Dommedag, Kristus sidder på en regnbue og med fødderne på jordkloden, han fremviser sine vunder, omkring Kristus knæler Maria og Johannes Døberen, ved Kristus fødder opstår de døde af gravene, mod nord ses Peter modtage de frelste foran Himmelborgen, mod syd ses de lænkede fordømte blive trukket mod Helvedgabet, på østvæggen mod nord ses fragmenter af Syndefaldet, mod syd ses Uddrivelsen.

På siden Sognekirke.dk har Annedorte Vad bl.a. opbygget en liste over helgener, som man møder i danske kirke. Siden har desuden kort og flere kirkefremvisninger samt et indeks over djævlefremstillinger i danske kalkmalerier, bl.a. i Sæby kirke. Tryk på nedenstående link.

Sognekirke.dk

Den romanske granitfont har mundingsrand og udbuklet rundt skaft samt rund fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.