Rüllschau kirke (Rylskov)

Tilbage til Månedens kirker

Rüllschau kirke

Billedserie

Liste over billeder

Rüllschau kirke (Rylskov)

Kirken var i middelalderen viet til Sankt Mikael. Kirken er opført af teglsten, formodentlig i begyndelsen af 1200-tallet. Kirken har oprindelig haft rundt apsis, rester af krumhugne sokkelsten er brugt til den nyere flade østafslutning. I sydmuren ses spor efter rundbuede vinduer, nordmuren blev ommuret i 1400-tallet, hvorfor alle oprindelige spor er fjernet. Tårnet er opført i 1779, våbenhuset i 1790. Over norddøren er ophængt i krucifiks fra 1400-tallet.

Kor og skib har flade bjælkelofter, bemalingen stammer fra baroktiden og blev fundet i 1964 under en afdækning med gipsplader. Alterbordet i mursten blev opført i 1964, over alteret er opsat et krucifiks fra slutningen af 1400-tallet. Prædikestolen med lydhimmel dateres til 1642, den er skænket af Johann Adolf Laelius von Maasbüllhof, på prædikestolen er opsat et maleri fra år 2000 udført af den danske kunstner Steen Lundström. På skibets nordvæg er opsat en figur, der fremstiller Mikael som dragedræber, figuren dateres til 1300-tallet. Døbefontens låg er skænket af Jens Owesen og Jes Börnsen i 1692. I skibets vestende er ophængt en smedejernslysekrone fra slutningen af 1400-tallet. Orgelpulpituret er opstillet i 1643, i felterne ses apostle (minus Philipp) Kristus og Paulus, længst mod syd ses årstal og våben for Hans von Gehlhorn, som har skænket pulpituret, Hans von Gelhorn var forpagter på Philippshof 1632-51.

Den romanske granitfont har kors og ranker på kummen, rundt skaft og firkantet fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Fyn.