Ruts kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ruts kirke

Ruts kirke

Nørre hr., Bornholms amt, Københavns stift. Bornholm. Kirken var formodentlig viet til Sankt Mikael i middelalderen. Trods kraftige ombygninger og en hårdhændet restaurering er apsis og kor samt skibets sydmur bevaret fra den oprindelige romanske kirke, som er opført af kampesten med detaljer af frådsten og silurkalk. Skibets nordmur og et ældre tårn blev nedrevet i 1887, da man opførte den nuværende bygning mod nord og det nuværende tårn. Det oprindelige tårn var næppe meget yngre end den romanske kirke, det havde vestportal og firkløvervindue mod vest og åbnede sig mod skibet ved en meget bred rundbuet arkade.

Apsiden er opført over skråkantsokkel og er inddelt i syv felter af lisener, der øverst afsluttes med tvilling-rundbuer. Cirkelvinduet blev genåbnet i 1908, dets ydre smig indfattes af en karnisprofil. Under vinduet ses en rundbuet niche, som er underdelt med tvillingbuer, der bæres af en frådstenssøjle. Denne prydniche i apsiden kendes fra romanske kirker i Skåne og i Nordsjælland (bl.a. Bosjö klosterkirke og Nørre Jernløse). Sydportalen er bevaret i tilmuret tilstand, karmprofilen domineres af en stor hulkel. Det gamle klokketårn mod sydvest dateres til slutningen af 1500-tallet, det benyttes ikke mere til klokkerne. Ved klokketårnet har man fundet rester af en kampestensmur, som muligvis er rester af en befæstning. På kirkegården ses et brudstykke af en runesten, som blev fundet i det gamle tårns murværk, på stenen står: …LOD …GUD HJÆLPE … OG GUDS MODER.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Ruts kirke

Apsis

Klokketårn

Skibet set mod øst

Korhvælv

Korhvælv nordkappe

Døbefont

Apsidens halvkuppelhvælv er bevaret. Korbuen er bevaret med profilerede kragbånd. Omkring korbuen ses halvrunde sidealternicher. Koret har fået indbygget krydshvælv i sengotisk tid. I 1908 afdækkede man kalkmalerierne i korhvælvet. I de fire kapper ses evangelistsymbolerne omgivet af akantusagtigt bladværk, under Matthæusenglen i østkappen ses en indskrift med dateringen 1559. Kalkmalerierne blev restaureret i 1930 af E. Lind. Alterprydelsen og prædikestolen er fra nyere tid.

Den romanske granitfont har glat kumme, der nærmest er cylindrisk, foden har bort med små tunger og er formet som en omvendt trapez-kapitæl. Fonten er registreret i Mackeprang - Ikke registreret - Sjælland.