Rostrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Rostrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Rostrup kirke

Hindsted hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over en profileret sokkel med hulkant og to platter. Den retkantede syddør er bevaret i brug, dog noget udvidet, de øvrige åbninger i murværket er forsvundet ved omfattende omsætninger. Tårnet er opført i sengotisk tid af genanvendte granitkvadre og mursten, i nyere tid er tårnet blevet skalmuret. Udbygningen mod nord stammer fra 1700-tallet. Våbenhuset er opført i 1869. I den nordre opgang til tårnet er indsat en romansk gravsten med to modstillede figurer og Korslammet. Bygningen blev istandsat i 1940.

Kirken har fladt loft. Korbuen er noget udvidet. Alterbordet er et snedkerarbejde fra o.1600. Altertavlen er en lutheransk fløjaltertavle fra 1575, i midterfeltet er indsat alabastrelieffer fra en nederlandsk altertavle, i midterfeltet ses Opstandelsen og derover Bebudelsen, i Bebudelsen ses Maria og en læsepult med bog samt en stående mandsperson med skæg og stav, Gabriel i Bebudelsen har normalt ikke skæg eller stav, så måske er dette ikke Bebudelsen, til venstre ses øverst Dåben og derunder en scene, der tolkes som Nadveren, her ser man dog Markusløven og Lukasoksen og øverst Helligåndsduen samt fire stående personer og en liggende person, måske er det Gravlæggelsen, til højre ses Korsbæringen og Gethsemane. I fløjene ses tekst samt Korsfæstelsen og Opstandelsen, øverst ses Evas fødsel, Syndefaldet og Uddrivelsen. Malerierne blev indsat i 1755 da Birgitte Sophie Sehested lod tavlen istandsætte. Ifølge overleveringen skulle alabastreliefferne stamme fra en altertavle fra et kapel på Villestrupgård. Prædikestolen er skåret i 1544, i felterne ses en munk med årstallet på en skriftrulle, desuden ses våben for Axel Juul og Kirsten Lange. I den nordre udbygning står en sengotisk Maria-figur fra en forsvundet sidealtertavle.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om prædikestolens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg R og søg Rostrup.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har glat kumme med rundstav og profilering på underdelen. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.