Rørup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Rørup kirke

Rørup kirke

Vends hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var viet til Sankt Morten i katolsk tid. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af granitkvadre. Den romanske kirke har haft kor med apsis, hvis krumhugne kvadre kan ses i murværket. I gotisk tid blev det oprindelige kor nedrevet og erstattet med det nuværende langhuskor, opført af munkesten og kvadre fra det tidligere kor. Det oprindelige skib er blevet forlænget mod vest og skalmuret, men enkelte rester af det oprindelige murværk kan endnu ses. Flere romanske vinduer kan ses som udvendige blændinger. Et tårn blev påbegyndt i gotisk tid men først færdigbygget o.1600, dette tårn blev nedrevet i 1755 og erstattet med det nuværende tårn. Korsarmen mod nord blev opført i 1846. Ved besøget i 2006 havde man i kirkens sydvinduer opsat tegninger, udført af sognets børn.

Nordre korsarms vestmur med krumhugne kvadre

Skibet set mod øst

Prædikestol

Panel fra herskabspulpitur

Gravsten i tårnrum over Klaus Brockenhuus og hustru

Døbefont

Kirken fik indbygget hvælv i gotisk tid, da langhuskoret blev opført. Altertavlen er et rokokoarbejde fra 1750'erne. Prædikestolen dateres til 1590'erne og tillægges Jens Asmussen, på kurven ses fritstående søjler og bibelske relieffer. Paneler fra et herskabspulpitur med udskårne relieffer er nu placeret i nordre korsarm. I nordre korsarm er opsat en mindeplade, der fortæller, at Hans Simonsen fra Gråbrødre kirke i Odense lod kirken udsmykke med tårn, prædikestol, altertavle og orgelværk i 1758. I tårnet er opstillet en skjoldprydet gravsten over Klaus Brockenhuus til Søndergård (død 1566) og hustru Marine Friis (død 1576). Endvidere ses en noget slidt sten over Jacob Brockenhuus (død 1555).

På siden Gravsten og epitafier kan man ses anetavler for Klaus Brockenhuus og Marine Friis. Tryk på nedenstående link og søg Rørup.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har på kummen et ansigt, velsignende Kristus, og en løve, der spiser et menneske, kummen er pyntet med en perlebort, den runde fod er pyntet med stregornamenter. Fonten blev på et tidspunkt placeret i Erholms have og erstattet med en zinkfont, i 1926 kom fonten tilbage til kirken. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den midtfynske type - Med figurer.