Rørby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Rørby kirke

Rørby kirke

Ars hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Skibets langmure og korets nordmur samt det nederste af et påbegyndt tårn stammer fra en romansk kirke opført i kampesten, tårnet blev formodentlig aldrig færdigbygget. I sengotisk tid blev sakristiet opført mod nord, koret blev udvidet mod syd, så muren flugtede med skibets, desuden blev koret forlænget mod øst i skibets fulde bredde, hvilket medfører, at korets østfag er bredere end det oprindelige kor. Tårnet blev fuldendt i sengotisk tid på de oprindelige romanske mure. Et våbenhus mod nord blev opført o.1500, det fungerer nu som materialrum, det nuværende våbenhus mod syd er fra 1860, da kirken blev hovedistandsat.

Skib set mod øst

Skib vestfag østkappe, Dommedag

Skib vestfag sydkappe, Helvedet

Skib vestfag sydkappe, Rytter i Helvedet

Skib vestfag vestkappe, Tutivillus og folk på pulpitur

Skib vestfag nordkappe, Sjælevejning og Paradis

Skibets vestfag nordvæg under restaurering 1999

Døbefont

I gotisk tid fik skibet indbygget to krydshvælv, de har smalle rundstave langs skjold og gjordbuer. Fløjaltertavlen er fra o.1500, i midterfeltet ses Korsfæstelsen flankeret af helgener, i sidefløjene scener fra Passionen. Prædikestolen er fra o.1630. Ved en forundersøgelser i 1983 prøveafdækkede man enkelte dele af kalkmalerierne i skibets østfag, man kan se fragmenter af Piskningen og Tornekroningen.

Kalkmalerierne i skibets vestfag tillægges Unionsværkstedet og dateres til o.1425. De blev afdækket i 1981-82 og står uden tilføjelser, kalkmalerierne blev genrestaureret i 1999. De er et meget fint eksempel på den sengotiske skønne stil. I de fire hvælvkapper ses Dommedag, Paradis og Helvedet samt en meget interessant scene med menigheden på et pulpitur. Kalkmalerierne står svagt, men mange detaljer er bevaret.

Den romanske granitfont har tovsnoning om mundingsranden og plint i form af en omvendt terningkapitæl, typisk for Kalundborgtypen (Mackeprang s.94). Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Kalundborgtypen