Rønninge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Rønninge kirke

Billedserie

Liste over billeder

Rønninge kirke

Bjerge hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Søren. Skibets sidemur og vestgavl stammer fra en senromansk teglstenskirke. Den rundbuede syddør er bevaret med sortglaserede søjlestave i falsen og over kapitælbåndet en vulst af skiftevis glaserede og uglaserede teglsten. Over syddøren ses rester af et romansk vindue. Norddøren kan skimtes i murværket. Skibets gamle vestgavl med korsblændinger kan ses fra tårnets mellemstokværk. I gotisk tid blev det romanske kor ombygget med et rundt vindue i østgavlen. I forbindelse med indbygningen af hvælv i skibet er murene blevet forhøjet og smykket med en trappefrise. Tårnet er ligeledes opført i gotisk tid og er blevet forhøjet i sengotisk tid. Våbenhuset er opført i sengotisk tid. Den nordre korsarm er blevet opført i 1846. I våbenhuset ses en runesten.

Korets krydshvælv stammer fra gotisk tid. Skibet har senere fået indbygget tre stjernehvælv. Altertavlen er et rokokoarbejde fra 1750'erne, i midterfeltet ses Nadveren malet på lærred. Prædikestolen er et renæssancearbejde fra o.1580 med fritstående søjler og bibelske relieffer i felterne samt våben for Caspar Markdanner og Sofie Oldeland. I skibet ses stolegavle mod nord med våben for Sofie Oldeland, mod syd ses våben fra 1700-tallet. I nordkapellet ses en altertavle med figurer fra o.1500, i midterskabet ses Korsfæstelsen flankeret af Piskningen, Korsbæringen, Korsnedtagelsen og Opstandelsen, fløjene med apostle er gået tabt. I nordkapellet er opstillet en figurgravsten over Caspar Markdanner (død 1618) og Sofie Oldeland (død 1639).

Efterlysning

Kirken har haft en figurgravsten over Heinrich van Rade og Karen Brockenhuus, denne sten er imidlertid forsvundet. Stenen kendes fra tegninger af Abildgaard og et fotografi fra 1922, hvor man ser den stå på kirkegården. Nationalmuseets optegnelser giver ingen løsning og Kerteminde Museum mener den skal ligge i Mindelunden, hvor den ikke er at se. Skulle nogen have kendskab til, hvor stenen findes, ville Ane Krogh Nielsen blive meget glad om hun fik en mail på hendes mail-adresse, som findes på siden Gravsten og epitafier, hvor man også kan læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg R og søg Rønninge.

Gravsten og epitafier

Under en hovedistandsættelse af kirken i 1991-92 afdækkede man kalkmalerier i kirken, og man valgte at lade de bedst bevarede stå fremme. På skibets sydvæg mod øst ses kalkmalerier fra første halvdel af 1400-tallet, man ser apostlen Matthias samt pave Urban I, som led martyrdøden ved halshugning i år 230, derfor står han med et sværd. I skibets østkappe ses Kongernes ridt og Tilbedelse, disse kalkmalerier er formodentlig samtidige med sydvæggens helgener. Korets udsmykning er dateret øverst i østkappen til år 1473. I østkappen ses en Dommedag, man kan ane en mandorla samt lilje og sværd, mod nord ses Himmelborgen og mod syd en Helvedscene. I sydkappen ses fem billedfelter, som formodentlig er inspireret af samtidige bloktryk, nederst mod øst ses Gethsemane, i midten ses Judaskysset og mod vest ses Kristus for Pilatus, øverst mod øst ses Piskningen og mod vest Bespottelsen. I vestkappen ses Korsbæringen mod syd og Korslagningen mod nord. I nordkappen ses Korsfæstelsen. Kalkmalerierne i tårnrummet dateres til begyndelsen af 1500-tallet, på sydvæggen ses den apokalyptiske Madonna, på nordvæggen ses Korsbæringen.

Den romanske granitfont har firkantet kumme med tovsnoning under mundingsranden, foden har øverst små arkadefelter og nederst savtakmønster. Fonten stod en tid i Erholms have, men kom tilbage til kirken i 1926. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Kapitæltypen.