Rislev kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Rislev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Rislev kirke

Tybjerg hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Kirken var viet til Vor Frue i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af tilhugne granitkvadre, soklen er delvist jorddækket. Den rundbuede syddør er bevaret i brug, norddøren er forsvundet. Den rundbuede vinduer er alle tilmurede men kan flere steder spores i murværket. I skibets nordmur ses en kvader med diagonalt kryds Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid, våbenhusets gavl blev ommuret i 1761. I våbenhuset ses et jernbeslået monstransskab fra sengotisk tid, skabet er senere blevet omdannet til pengeblok. Kirken gennemgik en større istandsættelse i 1860-63, hvorunder store dele af murværket blev omsat.

Tryk på nedenstående link og se sognets hjemmeside

Rislev kirke

Den romanske korbue er bevaret med profilerede kragbånd. I gotisk tid fik kirken indbygget krydshvælv, heraf er kun skibets vestfag bevaret, de øvrige er fornyet i 1860-63. Alteret fra 1963 af beton har et vævet antependium af John og Kirsten Becker. På østvæggen bag alteret er opsat et krucifiks, som dateres til 1400-tallet. Prædikestolen fra 1863 har fire sengotiske apostelfigurer i felterne, figurerne har oprindelig hørt til en altertavle fra Esrom, dateret til 1496, som nu opbevares på Nationalmuseet.

Den romanske granitfont er hugget i Ún sten, kummen er firkløverformet. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Slagelsetypen - Firkløverformede.