Ringebu stavkirke

Tilbage til Liste over kirke

Ringebu kirke

Billedserie

Liste over billeder

Ringebu stavkirke

Som Lom stavkirke er Ringebu blevet kraftigt ombygget i 1600-tallet af arkitekten Werner Olsen. Kun skibet er bevaret fra den gamle stavkirke, og også her har arkitekten forandret visse detaljer i tagkonstruktionen, disse ændringer er dog forsøgt ført tilbage til det oprindelige i nyere tid. Werner Olsen fjernede svalegangen omkring kirken og tilføjede de to tværskibe, desuden byggede han et nyt kor, og i 1631 fuldendte han ombygningen med et nytegnet tårn. Omkring vestdøren er bevaret en fornemt udskåret portalindramning fra den oprindelige stavkirke.

Altertavlen i bruskbarok er udført i 1686 af Johs. Skråstad. Prædikestolen er udført af Lars Borg i 1703. Draperibemalingen på væggene er udført o.1720.

På nedenstående link til en privat hjemmeside kan man læse mere om Ringebu stavkirke og se billeder af kirkens interriør.

Ringebu kirke