Reerslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Reerslev kirke

Reerslev kirke (1460-80)

Tune hr., Københavns amt, Roskilde stift. Nordsjælland og Hornsherred. Den oprindelige kirke har bestået af kor og skib opført i kamp og kridt. Kun i nordmuren ses rester af den oprindelige bygning. I sengotisk tid har kirken fået vestforlængelse, tårn, nordkapel og sakristi, alle opført i teglsten. 1864-82 blev kirken hårdhændet restaureret ved arkitekt J.D.Herholdt, som lod det sengotiske tårn nedrive og opførte det nuværende. Desuden blev et våbenhus mod syd nedrevet og nordkapellet omdannet til våbenhus. Kriken blev flere steder skalmuret og kun få steder ses den oprindelige mur. I korets nordmur ses et oprindeligt romansk vindue med egetræsramme og man kan ane en kalkmalet dekoration.

Skib mod øst

Skib 1.fag nordkappe, Fødslen

Skib 1.fag nordkappe vestsvikkel, Bebudelsen

Kirkens korbuekrucifiks med sidefigurer fra 1500-tallet har længe været opsat i sakristiet men er nu atter opsat på sin oprindelige plads i korbuen. Prædikestolen dateres til 1609. Kirkens romanske granitfont er af roskildetypen. Triumfvæggen har tilmurede nicher mod syd og nord. I 1300-tallet fik kor og skib hvælv.

Isefjordsværkstedet dekorerede skibets hvælv i anden halvdel af 1400-tallet. Disse kalkmalerier blev afdækket af Kornerup i 1873 og opmalet under Kornerups vejledning af malerne Lander og Sørensen, som ved samme lejlighed nydekorerede vestforlængelsen og tårnfaget. Isefjordsværkstedets normale fortælleglæde virker her lidt som rutinearbejde, hvilket kan skyldes den noget kraftige restaurering.