Rårup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Rårup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Rårup kirke

Bjerre hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af frådsten og granitkvadre, apsis over dobbeltsokkel med tovstav over skråkant, kor og skib over skråkant. Den retkantede norddør ses tilmuret i murværket, syddøren er stadig i brug men helt omdannet. I murværket mod nord ses tilmurede romanske vinduer, over hvælvet ses sydmurens romanske vinduer. O.1500 blev skibet forlænget mod vest med et fag, som muligvis har skullet bære et tårn. Samtidig opførtes våbenhuset. Kapellet mod nord er opført i 1620 som gravkapel for Knud Gyldenstjerne og hans slægt. Tårnet er opført i 1942 ved arkitekt V. Norn. Ved kirken ses to romanske gravsten med processionskors.

Den runde korbue er bevaret med profilerede kragsten, der har tovsnoning som apsidens sokkel. Apsidens halvkuppelhvælv er bevaret. O.1425 fik koret indbygget to fag krydshvælv, o.1450 fik skibet indbygget fire fag krydshvælv af den østjyske type med fremspringende vægpiller. I alterbordets bagside ses en niche, som formodentlig har været et monstransskab. Altertavlen i højrenæssance fra 1602 bærer våben for Johan Rud til Møgelkær og Anne Hardenberg, i storfelter er indsat billedskærerarbejder af C.J. Baubach fra 1930. Prædikestolen er udført samtidigt med altertavlen. I gravkapellet mod nord ses et sandstensepitafium over Knud Gylden stjerne (død 1627) og Sophie Lindenov samt en sarkofag, der rummer Otto baron Rantzau (død 1771).

Den romanske granitfont har to par løvekroppe om fælles mandshoved og løver og fugle på den firkantede fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Låsby-Vinderslevgruppen.