Povls kirke

Tilbage til Liste over kirke

Povls kirke

Povls kirke

Sønder hr., Bornholms amt, Københavns stift. Bornholm. Apsis, kor og skib er opført i senromansk tid af silurkalk og sandsten over skråkantsokkel. Kor og apsis har omløbende savskifte under taget, det ses tydeligt på apsis, som har bevaret sine tre oprindelige vinduer. Vinduerne i apsis har en ejendommelig korsformet form, der kunne tyde på rhinsk indflydelse. Nordportalen med søjler er bevaret i tilmuret tilstand. Sydportalen er stadig i brug, den er prydet med runde vedhæng under den liljeprydede tympanon, østkarmen har relief med mand og sten med skaktavlemønster og arkader. I vestkarmen ses bomærker. Sakristiet mod nord er formodentlig fra o.1775, våbenhuset er fra 1881. Skibet blev forlænget mod vest i 1871. I østdiget står et klokketårn, hvis underdel er af kamp og overdel af træ, klokketårnet har tidligere tjent som indgang til kirkegården. Kirken blev restaureret i 1957.

Sydportal

Skib set mod øst

Kalkmalerier på skibets nordvæg

Apsis har halvkuppelhvælv, kor og skib har fladt træloft. Korbuen flankeres af sidealternicher, den søndre er gennembrudt som opgang til prædikestolen, den nordre har tagformet overdækning. I korbuens top ses en reliefsten med kirkens navnehelgen, med runer står PAULUS samt TUE GJORDE i den opslåede bog. I korets nordvæg er indsat to reliefsten med bomærke og dekorativ udsmykning. Prædikestolen er fra o.1600.

Ved restaureringen i 1957 afdækkedes kalkmalerier fra o.1560 på skibets nordvæg. De blev restaureret af E. Lind. Her ses fire scener fra Passionen, Korsfæstelsen, Gravlæggelsen, Opstandelsen og Kvinderne ved graven. Øverst ses et allegorisk billede med sækkepibespillende bjørn samt dansende og drikkende dyr.

Fonten er en gotlandsk kalkstensfont af bægerbladstypen.