Sankt Petri kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sankt Petri kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sankt Petri kirke

Vor Frue provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Peder og nævnes første gang i 1304 men er formodentlig grundlagt i 1200-tallet. Den første kirke brændte i 1380 men blev kort efter genopført. De ældste dele af den nuværende kirke dateres dog til midten af 1400-tallet. Langhuset med tresidet afslutning indeholder dele af denne kirke fra o.1450, tårnets nederste parti er fra o.1500. Efter reformationen blev sognet nedlagt og bygningen benyttet som kanon og klokkestøberi. I 1585 overdrog Frederik II kirken til den tyske menighed i København, der tidligere havde benyttet Sankt Claras klosterkirke. Sankt Petri kirke blev istandsat ved arkitekt Hans von Steenwinckel d.æ., der fuldførte det påbegyndte tårn med en overetage med blændingsgavle, disse blev erstattet med et spir i 1600-tallet.

Menigheden voksede stærkt i 1600-tallet og kirken blev udvidet til en treskibet kirke med korsfløje. Vest for kirken opførte man fløj med gravkapeller 1681-83. Gravkapellerne blev en af byens mest mondæne gravpladser og en vigtig indtægtskilde for kirken. Under Københavns brand i 1728 blev det meste af kirkens inventar ødelagt, men murværket var nogenlunde intakt, så genopbygningen under J.C. Krieger gik forholdsvis hurtigt. Tårnet fik et lavt lanternespir, som i 1756-57 blev erstattet med det nuværende rokokospir tegnet af J.Boye Junge. I 1721 opførtes portalen omkring hovedindgangen i søndre korsarm, portalen er udført af billedhuggeren Diedrik Gercken. Under Københavns bombardement i 1807 blev kirken ramt af adskillige kugler, men tårnet blev stående, og igen blev istandsættelsen kortvarig, den blev påbegyndt i 1815 under J.A. Meyer og blev afsluttet året efter.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside. Her kan man bl.a. få en fyldig gennemgang af gravkapellerne.

Sankt Petri kirke

Til genindvielsen i 1731 skænkede H. Krock sit maleri, Kristus på Oliebjerget, til kirken som altertavle, rammen er skåret af F. Ebbisch, maleriet er nu ophængt i kirken, hvor der også er ophængt et maleri fra 1732, der fremstiller Himmelfarten. Den nuværende altertavle er et maleri af J.L. Lund skænket af Vestindisk kompagni i 1819, rammen er tegnet af J.A. Meyer. Prædikestolen er samtidig med altertavlen fra 1819 og er tegnet af J.A. Meyer. Døbefonten i bronze er udført i 1830. I årene 1865-66 gennemgik kirken en indre renovering ved H.C. Stilling, der gennemførte drastisk omdannelse af rummet i nygotisk stil. I 1898 fik korets to vinduer indsat glasmosaikruder af C.N. Overgaard, i 1918-20 indsattes glasmosaikruder i fjorten vinduer af Otto Linnemann fra Frankfurt am Main. Ved den seneste restaurering i 1990 blev glasmalerierne fjernet men opbevares på kirkens arkiv.

I bygningen med gravkapeller nordvest kan man se gravkapeller og epitafier for Københavns elite i 1700 og 1800-tallet, tidens mest magtfulde familier ligger begravet her, og man kan nemt forestille sig gravkapellerne som et mødested, hvor mange vigtige aftaler blev truffet. Men det er ikke kun magtens kvinder og mænd, der ligget begravet i gravkapellerne, også mange af tidens betydningsfulde personer inden for åndslivet mindes i disse gange. To af periodens mest udskældte personer har fundet deres sidste hvilested her, i to barnekister ligger de jordiske rester af Struensee og Brandt. For enden af gravkapellernes østfløj finder man familien Bestle's gravkapel, her kan man se to glasmalerier af C.N. Overgaard, som formodentlig også har udført gravkapellets kalkmaleriudsmykning.