Padesø kirke

Tilbage til Liste over kirke

Padesø kirke

Padesø kirke

Skovby hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken er opført i 1881 ved arkitekt Andreas Wilhelm Haugsted af røde mursten i korsform med spir. Kirken fejrer sit 125-årsjubilæum i juni måned 2006. I forbindelse med jubilæet udgiver man en bog om kirken skrevet af Jens Åge Petersen fra lokalhistorisk arkiv i Søndersø.

Hans Andreas Wilhelm Haugsted (1832-1912)

Efter uddannelse som snedkersvend hos sin far gik han på Kunstakademiet i København 1848- 51. Fra 1854 havde han selvstændig virksomhed som bygmester i Odense. Haugsted har ombygget en række fynske herregårde og tegnet de nye stationsbygninger til Sydfynske Jernbane. Banens hovedsæde, Odense Sydbanegård, fremstår som en nobel bygning med træk fra renæssancens formsprog.

Kirkebyggeri: Skovkapellet ved Langesø (1870); Padesø kirke (1881); Stige kirke (1886).

På nedenstående link kan man læse en artikel i PDF-format om kirkens tilblivelse og jubilæum.

Artikel om Padesø kirke

Tårnet set fra vest

Skibet set mod øst

Altertavle

Nordre korsarm med orgel

Skibet set mod vest

Kirken fik indbygget bjælkeloft i 1918. Altertavlen er et maleri af Anton Dorph fra 1902. Døbefonten af sandsten er af nyere dato.