Ottestrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ottestrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Ottestrup kirke

Slagelse hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp. Norddøren er bevaret i brug men er noget udvidet, dog er den indvendige plankeoverdækning bevaret. Syddøren er tilmuret men kan skimtes i murværket. De tilmurede rundbuevinduer kan skimtes i murværket. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid, tårnets gavle har kamtakker og spidsbuede højblændinger, våbenhuset har kamtakker over spidsbuede højblændinger. Foran våbenhuset ses et fragment af en gravsten over Tyge Lunge til Basnæs (død 1460).

Den runde korbue er bevaret med affasede kragbånd. I 1400-tallet fik kirken indbygget krydshvælv. Alterbordet dækkes af et panel fra o.1625. Altertavlen i højrenæssance er fra 1597 med dele af en gotisk altertavle fra o.1475, i storfeltet ses Kongernes tilbedelse, i sidefelterne apostle, øverst ses våben for Ebbe Munk til Antvorskov. Prædikestolen har malet årstal 1624.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg O, og find Ottestrup kirke.

Gravsten og epitafier

I 1905 afdækkede E. Rothe kalkmalerierne i skibet og i tårnbuen. I 1953 afdækkede E. Lind kalkmalerierne i korets hvælv, som muligvis er udført i 1400-10 af Morten Maler. I korhvælvet ses evangelistsymbolerne. Man har ikke fundet spor af andre kalkmalerier fra denne periode i kirken, så evangelistsymbolerne har været hovedmotivet, de teglstenslagte rosetter i hvælvets top kan minde om Morten Maler. Matthæus-englen i østkappen blev overkalket ved en restaurering i 1969. Kalkmalerierne i skibet og i tårnbuen tillægges Ottestrupværkstedet og dateres til o.1510. Motiverne i skibets hvælv har stor lighed med motiverne i Marvede kirke, muligvis er det samme værksted eller samme forlæg.

Skibets 1.fag. I østkappen ses en Dommedagsmajestas. Maria fremviser sit bryst til Kristus. Kristus sidder på regnbuen, kappen er bredt ud til begge sider, han løfter sine hænder til velsignelse og viser sine sår. Maria anråber ham med ordene ECCE UBERA QUÆ LACTASTI (:se de bryster du har diet). Johannes står klædt i dyreskind og siger ESTO PROPICTUS (:vær nådig). Over Kristus står SALVATOR MUNDI, SALVA NOS (:Verdens frelser, frels os). Denne Dommedag minder meget om Dommedagen i Maria Magdalena kirke på Djursland, og er formodentlig malet af samme person.

I sydkappen ses Helvedet, øverst kæmper en engel med en djævel om en sjæl, desuden ses en haltefanden med en sjæl over skulderen. I det store rygende Helvedgab sidder sjælene på række, her ses konger og biskopper. Sjæle bliver kørt ind i trillebør eller kommer flyvende med djævle på ryggen.

I vestkappen ses Arbejdet. Adam hakker i jorden, Eva spinder, de halvlange vide bukser var samtidens almindelige arbejdsdragt.

I nordkappen ses Himmelborgen. De salige modtages af Peter, her ses bl.a. en biskop, en konge og en pave. Himmelborgens port ligner et dansk kirketårn og skodderne er slået op for de blyindfattede ruder. Øverst ses en djævel med skamler på benene, den forsøger at stikke af med en sjæl, men en engel angriber den, djævlen med fodskamler er en krøbling, i middelalderen anså man syge og invalider for onde, de var blevet ramt af sygdom, fordi de havde været onde, man var selv skyld i sine dårligdomme, det var Herrens vilje. På sydvæggen bag prædikestolen ses Barbara med tårn.

Skibets 2.fag. I østkappen ses Korsfæstelsen, den gode røvers ben er knuste. I sydkappen ses Tilfangetagelsen, Judas har pungen med sølvpengene i bæltet. I vestkappen ses Kristus for Pilatus. I nordkappen ses Korsbæringen, Ductor har træben, øverst ses en person i stribede bukser, han blæser i trompet, nederst ses en lille person som rækker tunge.

I Tårnbuen ses kalkmalerier fra o.1510, motiverne er Ræven prædiker for gæssene samt Gæs klynger ræve op i en galge. Den falske prædikant i form af ræven prædiker for de dumme mennesker i form af gæssene, en anden falsk prædikant løber med en gås i flaben, djævlen fanger sjæle, men til sidst hævner gæssene sig og klynger den falske prædikant og gåsetyven op i en galge. I tårnfaget er opsat afdækkede fragmenter af sene kalkmalerier, her ses dele af en Dommedag fra o.1500, hvor de døde står op af gravene, desuden ses en dekorativ udsmykning fra 1600-tallet. I tårnfaget står et navn og årstallet 1642, muligvis er det donator og årstallet for den dekorative udsmykningen.

Den romanske granitfont er næsten cylindrisk og med tovstav under mundingsranden, på kummen ses en skjoldlignende dekoration. Fonten er regsitreret i Mackeprang - Sjælland - Slagelsetypen - Med skjolde.