Östra Karrstorp kirke

Tilbage til Liste over kirke

Östra Kärrstorp kirke

Östra Karrstorp kirke

Skåne. Den oprindelige romanske kirke blev nedrevet i 1846 og erstattet med den nuværende, der består af en langhusbygning med apsidelignende sakristi mod øst og tårn mod vest.

Skibet set mod øst

Døbefont

Døbefont, Eustacius knæler for hjorten

Døbefont, Eustacius knæler for hjorten

Langhuset har tøndehvælv og flad østvæg mod sakristiet. Prædikestolen og døbefonten stammer fra den nedrevne kirke. Altertavlen er malet i 1916. Over altertavlen hænger et krucifiks fra 1400-tallet.

Den romanske sandstensfont dateres til begyndelsen af 1200-tallet og tillægges Knislingegruppen. På kummen er fremstillet scener fra Eustacius legende. Man ser Eustacius jager med hunde, Eustacius knæler foran hjorten med kors, Eustacius flygter med sin hustru og børn, Eustacius sejler til Ægypten. Over motiverne ses nogle runde genstande, som ikke umiddelbart giver mening men som givet har betydning. Over hjorten i Eustacius jagt ses en rund genstand, i scenen med den knælende Eustacius ses fire runde genstande over den tomme saddel, over skibet ses to runde genstande. På den firkantede fod ses hjørnehoveder.

Eustacius legende i Legende Aurea

Se flere billeder af fonten på Stockholms historiska museets billeddatabase. Tryk på nedenstående link.

Östra Kärrstorp-fonten