Øster Nykirke

Tilbage til Liste over kirke

Øster Nykirke

Billedserie

Liste over billeder

Øster Nykirke

Nørvang hr., Vejle amt, Ribe stift. Sydøstjylland. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Peder, og ved kirken har ligget en Sankt Peders kilde, som var et søgt pilgrimssted i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af ret store granitkvadre over skråkantsokkel. Sydportalen har to par frisøjler, en tympanon med Kristus som giver nøgle og bog til Peter og Paulus (Traditio Legis) og relieffer med krigere og dyr på karmstenene. Den tilmurede norddør har lav tagformet overligger. Tårnet er opført i sengotisk tid af munkesten og genanvendte kvadre, i tårnets vestmur ses rester af en reliefkvader med en løve Våbenhuset er opført i nyere tid. På kirkegården ses en kvader med figurtegning.

Den runde korbue er bevaret med skråkantede, let hulede kragbånd. Skibet har fladt bjælkeloft, koret har fået indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Alterbordet er opmuret af frådsten og dækkes af et renæssancepanel fra o.1600. Altertavlen fra 1635 deles i tre dele af fire korintiske søjler, i storfeltet ses en Nadverscene med fritskårne figurer, i sidefelterne og på gesimsen ses de fire evangelister og på topstykket Opstandelsen og Himmelfarten. Prædikestolen er samtidig med altertavlen og er formodentlig udført på samme værksted, på kurven ses dydefigurer på hjørnerne og scener fra Passionen i felterne. I degnestolen er brugt rester fra et stoleværk fra 1576 med Anne Skrams anevåben.

Den romanske granitfont har på kummen arkadefelter, hvori ses løver og kæmpende krigere (Mackeprang s.325). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Arkadetypen - Med figurer eller ornamenter i arkaderne, Enligtstående.

Mackeprang skriver: "Udsmykningen af Nykirkefonten er den bedste. Den domineres af dyrebilleder og har desuden to kampberedte krigere, den ene bevæbnet med økse og rundskjold, den anden med sværd og mandelformet skjold, utvivlsomt et par "milites pugnantes" som på Vilslevfonten, men Nykirkefontens krigere er mere stive træmænd, det kan kun beklages, at mesteren ikke har kunnet sit håndværk, fremstillingen virker utydelig på grund af dårlig hugning og stenens struktur samt rester af en tidligere overkalkning, som ikke gør sagen bedre."