Östra Nöbbelöv kirke

Tilbage til Liste over kirke

Östra Nöbbelöv kirke

Östra Nöbbelöv kirke

Skåne. De oprindelige dele af kirken blev opført i 1100-tallet. Tårnet blev tilføjet i 1400-tallet, kamtakgavlene er oprindelige men ellers er tårnet stærkt præget af den store ombygning i midten af 1800-tallet. I 1849 opførte Brunius de to korsarme og den romanske kirke blev skalmuret, hvilket har skjult alle oprindelige detaljer.

Skibet set mod øst

Døbefont

Døbefont. Syndefaldet

Døbefont. Samson åbner løvens gab

Døbefont. Markusløvenr

I 1400-tallet fik kirken indbygget hvælv. Selvom dele af skibets murværk stammer fra den romanske kirke ser man ingen spor af hverken den romanske eller den sengotiske kirke, bortset fra hvælvene. De store vinduer og den radikale ændring af kirkerummet gør, at kirken i dag fremstår som en kirke fra midten af 1800-tallet. Alteret er udført af M. Stenberg i 1735. Prædikestolen dateres til 1600-1800. I kirken ses en fornem figur fra et sidealter, figuren dateres til år 1400 og fremstiller Anna selv tredje.

Den romanske sandstensfont dateres til o.1160 og knyttes til Trydemesterens fonte i Sydøstskåne, men ingen forskere mener, den kan henføres direkte til denne mester. De fleste anser fonten i Östra Nöbbelöv for en imitation udført på Hegvalds værksted på Gotland.

Skabelsen med en engel, dette motiv kan lede tanken hen på Cotton-Genesis, hvor englene eksisterer inden Skabelsen som en slags halvvæsener og som hjælper Gud med Skabelsen. Dernæst følger Adams skabelse, Adam ligger udstrakt, nærmest svævende i luften, ved hans hoved står Gudfader, ved fodenden står en engel, formodentlig med en klump jord i hånden, det er englen som udfører arbejdet med skabelsen af Adam, Gudfader ser blot til.

Efter Adams skabelse følger Evas skabelse, som næsten er skjult p.gr.a placeringen op mod væggen, Adam ligger udstrakt mens Eva kommer ud af hans side, Gudfader sidder tronende og modtager Eva. Det næste motiv er Syndefaldet, hvor Adam spiser druer og ikke æbler. I Uddrivelsen ses Adam og Eva med figenblade og den uddrivende engel med hævet sværd, i sviklen til den næste scene ses et oprejst dyr. Kummens motiver afsluttes med to billeder fra Arbejdet, først sår Adam sår mens en af sønnerne hakker i jorden, på det næste billede spinder Eva og Adam (?) hugger en planke til. På kummens underside ses evangelistsymboler og Samsons kamp mod løven. På foden ses dyrehoveder med små dyr i munden, de små dyrs haler fortsætter ud på foden i lavt relief.

Figurtegningen på fonten i Östra Nöbbelöv kan have en vis lighed med figurtegningen på de fonte som mere sikkert tillægges Trydemesteren. En afgørende forskel er, at motiverne i Östra Nöbbelöv er indsat under arkader og fremstiller udelukkende motiver fra Skabelsen, de øvrige fonte har ikke motiver fra Det gamle Testamente men Nytestamentlige motiver eller helgenlegender. Når fonten i Östra Nöbbelöv alligevel nævnes i forbindelse med Trydemesterens fonte, skyldes det dels figurtegningen og dels, at kirken er placeret på vejen mellem Simrishamn og Ystad, hvor de øvrige fonte befinder sig, bort fra selve Trydefonten.

Fonten i Östra Nöbbelöv er registreret i Stockholms historiska museets billeddatabase. Tryk på nedenstående link og se detaljer.

Östra Nöbbelöv fonten