Næsby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Næsby kirke

Næsby kirke

Odense hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken er opført i 1942 ved arkitekt Knud Brücker. Kirken er opført i røde mursten i traditionel landsbykirkestil med kor, skib og tårn. I korets flade østgavl er indsat et spidsbuet vindue omgivet af 11 murede spidsbuer. I skibets flankemure ses tre vinduer med lodrette sider og en fladbuet afslutning øverst, alle indfattet i tilsvarende buer. Alle gavle har retkantede højblændinger. Indgangen til kirken er gennem vestdøren til tårnrummet, der fungerer som forhal, vestportalen har lodrette sider og afsluttes øverst med en fladbue som skibets vinduer, vestportalen omfattes af 10 murede buer i samme udformning som portalen. Præstegården blev opført i 1967 ved arkitekt Ebbe Lehn-Petersen. I 1985-89 opførtes sognegården tegnet af Inger og Johannes Exner. På kirkegården er opstillet en skulptur udført i 2004 på Ollerup stenhuggeri. I bogen "Næsby Kirke 60 år" udarbejdet af Johannes Wendt-Larsen (Næsby Menighedsråd 2002) kan man læse om Næsby kirkes tilblivelse og udvikling.

Tryk på nedenstående link og læs mere på sognets hjemmeside.

Næsby kirke

Kirken set fra øst

Skibet set mod øst

Glasmosaik i østvinduet

Alter og knæfald

Prædikestol

Døbefont

Skibet set mod vest

Kor og skib har flade lofter. Koret er hævet tre trin over skibet. Alterbordet er bygget af røde mursten med et Kristusmonogram i sorte tegl, monogrammet flankeres af lodret stillede mursten med stavvirkning, på alterbordet ligger en sort marmorplade. I østvinduet ses et glasmaleri fra 1951 af Georg Poulsen, motivet er baseret på Johannes kap.14 v.26-27, som fortæller om Helligåndens komme, Kristus står i mandorla, derunder svæver Helligåndsduen over mennesket, symboliseret ved en soldat, en arbejder, en mor med barn og en krøbling. På nordvæggen er opsat et krucifiks skåret i 1947 af Thorvald Pedersen. Det første orgel fra 1942 var placeret på en balkon i tårnrummet, i 1976 blev orglet fra 1947 udskiftet med et større, i 1996 blev pulpituret over vestdøren opsat, pulpituret blev tegnet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen. Efter forslag fra Alan Havsteen-Mikkelsen blev det oprindelige knæfald i 2001 erstattet med et mere enkelt, der er åbent i midten, så man kan se alterbordets forside. Den murede døbefont er cylindrisk med lodrette stave af mursten, dåbskanden er tegnet af Kaj Gottlob i 1942. Prædikestolen i elmetræ er ligeledes cylindrisk med lodrette rundstave. Stoleværket er udført i elmetræ.

Knud Brücker (1885-1973)

Han blev uddannet murersvend i 1903 og fik afgangseksamen fra Teknisk skole i København i 1907. Fra 1904-17 gik han på Kunstakademiet. Han var lærer ved Odense Tekniske skole 1919- 40. Knud Brücker søgte i 1930'erne at forny byggeriet af husmandsbrug i samarbejde med professor ved Landbohøjskolen L. Hansen Larsen. Som lærer ved Odense Tekniske skole fik han bl.a. udvidet uddannelsen af bygningshåndværkere med et husbygningsteknikum. Gennem sin lærergerning forestod han endvidere opmålinger af flere kendte danske bygninger.

Kirkebyggeri: Næsby kirke (1942);

Georg Poulsen (1911-1997)

Han fik uddannelse som dekoratør på malerskolen i Vejle hos Robert Steinbach 1930- 33 og blev optaget på Kunstakademiets malerskole i 1933. I 1946-47 gik han på Academie la Grande Chaumiere i Paris hos Othon Friesz. Georg Poulsens værker er velovervejede, rolige og harmoniske kompositioner, hvad enten det drejer sig om de tidlige figurative eller de senere abstrakte eller non-figurative arbejder. Hans tidlige værker har et vist slægtskab med Søren Hjort Nielsens, mens malerierne fra 1960'erne kan nærme sig Preben Hornungs fabriksbilleder.

Kirkeudsmykninger: Næsby kirke glasmaleri (1951);

Thorvald Petersen (1899-1988)

Han kom i billedskærerlære hos Niels Bang i Odense i 1915 og blev svend i 1919. I 1920-26 gik han på Kunstakademiets billedhuggerskole. Fra 1936 var han ansat som tegnelærer ved Teknisk skole i Odense frem til 1965. Thorvald Petersen malede naturalistisk i en robust og farverig udtryksform. Han arbejdede hovedsagelig på Fyn, hvor han bl.a. fandt sine motiver i egnen omkring Odense og Svanninge. Han arbejdede i en årrække som billedskærer med trærelieffer og udførte desuden restaureringsarbejder.

Kirkeudsmykninger: Næsby kirke krucifiks (1947); Daastrup kirke (Ramsø hr.) altertavle (1948);