Odense Vor Frue kirke

Tilbage til Liste over kirke

Odense Vor Frue kirke

Billedserie

Liste over billeder

Odense Vor Frue kirke

Odense hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken er opført i begyndelsen af 1200-tallet som korskirke af røde mursten. I murværket set flere kvadersten og profilerede sokkelsten, der formodentlig stammer fra en tidligere kirke på stedet. Koret og korsskæringen er bygningens ældste dele, korgavlen hviler på profilerede kvadre fra den ældre bygning, gavlens tredobbelte vinduesgruppe med profilerede karme blev rekonstrueret i 1867 på grundlag af sikre spor, gavlfeltet er en senromansk blændingsdekoration med siksakmuret bund. Korsarmene er udvendigt ombygget i sengotisk tid og yderligere i 1800-tallet. I korets sydmur ses en tilmuret præstedør, der næppe er oprindelig, øst for præstedøren ses en mindetavle fra 1680 med våben for Ulrich Dewitz og Birgitte Hahn. Tårnet blev opført i slutningen af 1400-tallet. I nyere tid blev tårnrummet omdannet til våbenhus og fik indgang fra vest. Kirken blev restaureret i 1741. Under krigen 1848-50 blev kirken benyttet som varedepot og derefter istandsat 1851-52. I 1865-67 blev kirken hovedrestaureret ved arkitekt C. Lendorf.

Syd for kirken ses en bygning, som nu rummer menighedslokaler. Erik Menved byggede en skole på stedet i 1308, men bygningen er blevet stærkt omdannet gennem tiderne, så der næppe er meget tilbage af den oprindelige bygning. Bygningen har fungeret som skole i mange århundreder, muligvis har Hans Tausen gået på denne skole. Sydøst for kirken ses Odense Tekniske skole, hvor mange arkitekter og kunstnere fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet er blevet uddannet. Tryk på nedenstående link og læs mere om skolebygningen på Vor Frue kirkes hjemmeside.

Danmarks ældste skolehus

Korets to rundbuede hvælv med profilerede ribber stammer formodentlig fra opførelsen. I sengotisk tid, formodentlig i 1467, fik korsarme og skib indbygget hvælv, skibet fik krydshvælv, korsarmene stjernehvælv. Altertavlens maleri er udført af A. Dorph i 1885, da kirken måtte afgive altertavlen af Claus Berg til Sankt Knuds kirke. Alterskranken af smedejern bærer årstallet 1716 og 1741. Prædikestolen i barok er udført af Anders Mortensen i 1639, den er skænket af Ide Skinkel, hvis familievåben ses på kurven, i felterne ses relieffer med motiver fra Kristus liv, hjørnehermerne fremstiller Kristus og evangelisterne, prædikestolen blev nyrestaureret i 2006. Orglets rokokofacade er udført af Amdi Worm i 1756. Barokdøbefonten af træ fra o.1650 har bibelske malerier på den sekssidede kumme. I kirken er ophængt en del epitafier bl.a. et over handelsmand Jørgen Hansen og hustru fra 1673.

I våbenhuset mod vest har man samlet en del gravsten, her kan man se en figursten med anevåben over Jørgen Hartvigsen til Munkgård på Als (død 1596) og Anne Sehested, en figursten over Jørgen Marsvin til Hollufgård (død 1524) og Anne Passow (død 1530), en figurgravsten over Knud Jørgensen Seeblad (død 1580) og Maren Mule (død 1545) samt en gravsten over Anne Marsvin.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg O og find Odense, blandt de mange links til Odense kan man finde Ide Skinkels anevåben på prædikestolen samt gravsten over Jørgen Hartvigsen, Jørgen Marsvin og Knud Seeblad.

Gravsten og epitafier