Odby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Odby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Odby kirke

Refs hr., Thisted amt, Ålborg stift. Thy og Mors. Kirken var muligvis viet til Sankt Mauritius i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Syddøren er tilmuret, den retkantede norddør er bevaret i brug. Et romansk vindue er bevaret i korets nordmur. I korets nordmur sidder en kvader med en helgengrav, det kan være et alterbord til et sidealter. Tårnet er opført i sengotisk tid af gule munkesten over genanvendte kvadre. Våbenhuset er opført i 1923. Dørfløjen mellem våbenhuset og skibet bærer årstallet 1751.

Tryk på nedenstående link og læs mere på sognets hjemmeside.

Søndbjerg-Odby pastorat

Den runde korbue er bevaret med profilerede kragsten. Kor og skib har flade bjælkelofter. Det romanske granitalterbord har helgengrav i pladen. Altertavlen i renæssance er fra o.1600, i midterfeltet ses et maleri af A. Dorph fra 1910. I kirken er ophængt et krucifiks fra o.1350. Prædikestolen er fra slutningen af 1500-tallet. I 1988 fik felterne i prædikestolen og vestpulpituret indsat malerier af Bodil Kaalund, vestpulpiturets malerier fremstiller Bebudelsen, Fremstillingen, Bjergprædikenen og Kvinderne ved graven.

Bodil Marie Kaalund-Jørgensen (født 1930)

Hun gik på Kunstakademiets malerskole hos Kræsten Iversen 1950-54 samt på grafisk skole hos Holger J. Jensen og freskoskolen hos Elof Risebye. På rejser til Nordnorge i slutningen af 1950'erne, dukkede hendes egen billedverden langsomt frem efter mødet med den arktiske natur og det intense lys. Fra 1970'ernes begyndelse har udsmykningsopgaver til kirker spillet en stadig større rolle, såvel malerier til ældre kirkeinventar som nye altertavler, bispekåber, messehagler og anden tekstil udsmykning. I 1984-91 arbejdede hun med illustrationerne til den ny, autoriserede oversættelse af Biblen, der udkom 1992. Dette arbejde, foruden udsmykningsopgaven i Lemvig Kirke, blev anledningen til stiftelsen af Museet for Religiøs Kunst i Lemvig i 1994

Kirkeudsmykning: Erslev kirke altertavlemaleri (1972); Holte kirke altertavlemalerier (1973); Lemvig kirke udsmykning (1977); Over Hadsten kirke udsmykning (1977); Billund kirke altertavlemaleri (1981); Føvling kirke (Tyrsting hr.) altertavlemaleri (1981); Hørning kirke ved Skanderborg udsmykning (1983); Fredens kirke ved Århus udsmykning (1983); Solbjerg kirke på Frederiksberg udsmykning (1984); Adslev kirke (Hjelmslev hr.) udsmykning (1986); Strandmarkskirken i Hvidovre udsmykning (1987); Odby kirke udsmykning (1988); Isenvad kirke udsmykning (1990); Sønder Rind kirke (Middelsom hr.) udsmykning (1990); Bøvling kirke udsmykning (1992); Allerslev kirke ved Præstø udsmykning(1993); Neksø kirke malerier på pulpitur (1994). Måbjerg kirke i Holstebro prædikestol (1996); Herlev kirke alterudsmykning (1997); Kolt kirke (Ning hr.) altertavlemaleri (2001)

Den romanske granitfont har en kumme, der knytter sig til Thybo-gruppen, foden har volutter som fonten i Søndbjerg, på kundens rand mener Mackeprang at kunne se et A, som han mener er en mestersignatur, under mundingsranden ses en udsmykning i hulningen. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Glatkummers varianter.