Nylars kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nylars kirke

Billedserie

Liste over billeder

Nylars kirke

Vester hr., Bornholms amt, København stift. Bornholm. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Nikolaus. Det gamle danske navn for Nikolaus var Nilaus, som har udviklet sig til det nuværende navn, Nylars. Kirken er opført o.1165 som rundkirke i tre stokværk af kamp og silurkalk De oprindelige forsvarsindretninger er stort set intakte. Den rigt udsmykkede sydportal er bevaret. Norddøren blev ødelagt i 1800-tallet. Våbenhuset er fra 1879.

I Våbenhuset ses to runestene fra o.1050. På den ene står "Sasser lod rejse stenen efter sin far Alvland; han druknede ude med hele mandskabet. Krist hjælpe hans sjæl i al evighed. Denne sten skal stå efter." På den anden står "Kåbe Svend rejste denne sten efter sin søn Bøse en dreng, som blev dræbt i kampen ved Udlænge. Gud Herren og Sankt Mikkel hjælpe hans ånd."

På kirkegården ses et klokketårn, hvis nederste del muligvis stammer fra et porttårn i en tidligere kirkegårdsmur, muligvis et voldanlæg.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Nylars kirke

Tryk på nedenstående link og se en ny side om rundkirkerne på Bornholm, som er under udarbejdelse.

Rundkirker

Tryk på nedenstående link og Bornholms turistforenings side om Bornholms kirker.

Bornholms turistforening

Kirkerummet består af en apside med halvkuppelhvælv og et ovalt kor samt et cirkelrundt skib omkring en midterpille. Gennem den smalle dør i korets sydvæg kommer man op til de øvre stokværk. Trappen er indrettet sådan, at man ikke kan føre en rambjælke op til den øvre dør. Det øverste stokværk har haft skyttegalleri langs murkronen, som har stået åben.

Det runde skib måler 11 meter i indvendig diameter. Det ovalt formede kor med apsis blev opført samtidigt med skibet, koret har kuppelagtigt hvælv, apsiden har havlkuppelhvælv. I apsishvælvet ses fem huller anbragt i korsform, bag disse huller findes 20 cm. dybe lydpotter, som formodentlig er indbygget for at forbedre akustikken, lydpotterne stammer muligvis fra opførelsen af kirken. Skibets midterpille har en diameter på 190 cm. og er opført af silurkalk fra Åkirkeby. På alteret står et krucifiks fra o.1600. I apsisvinduet ses en glasmosaik af Poul Høm (1972). Alterbordets er dækket af et tekstil vævet af Annelise Kofod Hansen i 1992. På korvæggen syd for apsiden ses en kalkmalet barokengel, som formodentlig stammer fra en udsmykning i 1600-tallet. Pulpitur og prædikestol er fra 1882, stoleværket er fra 1972, kirken blev farvesat af Poul Høm i 1972.

Kalkmalerierne i hvælv og på skibets ydervægge kender man i dag kun fra et fragment af ydervæggens billedfrise, som Kornerup har kopieret. Akvarellen forestiller Jesus, der uddriver en ond ånd (Markus 9:14). Man må heraf slutte, at ydervæggene har haft scener fra Ny Testamente. Midterpillens kalkmalerier danner en billedfrise på den keglestubformede kapitæl. Frisen afgrænses øverst og nederst af to forskellige ornamentborter, den øvre med foldede blade i bølgende forløb, den nedre med palmetter. Billederne er af den romanske type med blå baggrund. Den kegleformede kapitæl giver mulighed for en fortløbende skildring. Motiverne er fra Skabelsen og Syndefaldet. Historien begynder med Adams skabelse og løber højre om. Et tårn adskiller første og sidste billede, men ellers løber scenerne kontinuerligt kun opdelt af vækster i Paradisets have.

I Adams skabelse løfter Gud hånden til velsignelse og indblæser livets ånde i Adam. I Evas skabelse kommer Eva ud af Adams side, mens Herren og en engel gør velsignende bevægelser. Skabelsen i Nylars kirke sættes i forbindelse med ikonografien i den såkaldte Cotton-Genesis, hvor engle deltager i Skabelsen. Hegvalds font i Ekeby på Gotland har en lignende Skabelsesikonografi, det er muligt, at Nylars kirke har haft en tilsvarende font, som har inspireret maleren. I Formaningen viser Gud Kundskabens træ til Adam og Eva og advarer dem mod at spise af frugterne begge gør afværgende bevægelser. I Syndefaldet er Slangen halvt rød og halvt hvid, den har et skægløst ynglingehoved og snor sig omkring træet, Eva rækker et rødt-hvidt æble til Adam. I Gud forstøder Adam og Eva skjuler Adam og Eva deres nøgenhed med bladduske og Gud forkynder sin vrede. I Uddrivelsen af Paradis svinger englen truende med sit sværd og må lægge hånden på Adams skulder for at skubbe ham ud af Paradiset. Det sidste felt er nu tomt men har formodentlig vist Arbejdet med Eva ved rokken og Adam i færd med at høste. Kalkmalerierne dateres til 1250-1300.

Den senromanske døbefont af kalksten stammer formodentlig fra Gotland (Mackeprang 380). Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Keglestubstypen.