Nørre Sandager kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nørre Sandager kirke

Billedserie

Liste over billeder

Nørre Sandager kirke

Skovby hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kor og skib er opført i gotisk tid overvejende af teglsten, iblandet kvadermateriale fra en ældre romansk kirke. Tårnet er bygget i forbandt med skibet og er formodentlig opført samtidigt. I renæssancetiden opførtes de to kapeller mod nord og syd. I sydkapellets murværk ses en sandstenstavle, som fortæller, at kapellet blev opført i 1590 af Henning Quitzow til Sandagergård. Våbenhuset mod vest er fra begyndelsen af 1800-tallet. I sydkapellets murværk er indsat en romansk gravsten med processionskors. Kirken har fungeret som herregårdskirke for den nærliggende Sandagergård. I våbenhuset ses et fragment af en gravsten fra 1520-25 over Niels Ludvigsen Rosenkrantz og muligvis en søster Anna.

Kor og skib har krydshvælv. Kapellerne mod nord og syd har oprindelig åbnet sig mod kirken ved rundbuer men er nu afskilret fra kirken og indrettet som gravkapel og lighus, nordkapellet har tidligere haft et smedejernsgitter fra midten af 1700-tallet. Alterbordet med et enkelt kors er en nyere opstilling. Døbefonten er fra o.1700, kummen hviler på en statue af Johannes Døberen. Prædikestolen i empire er cylinderformet. I koret er opstillet en figurgravsten med anevåben over Jørgen Quitzow (død 1544) og Eline Gøye. I sydkapellet ses fragmenter af en gravsten over Jesper Daa (død 1562).

Læs mere om kirkens epitafier og gravsten på siden Gravsten og epitafier. Tryk på nedensående link og søg Nørre Sandager kirke.

Gravsten og epitafier