Nørre Onsild kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nørre Onsild kirke

Billedserie

Liste over billeder

Nørre Onsild kirke

Onsild hr., Randers amt, Århus stift. Himmerland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Murværket er omsat i nyere tid, så de fleste enkeltheder er forsvundet. Den retkantede nordportal med glat tympanonfelt er dog bevaret i murværket. I tårnets murværk ses en kvader med dobbeltbue, som muligvis er syddørens overligger. Tårnet er opført i sengotisk tid, dets øvre del blev ombygget i 1700-tallet.

Skibet har fladt loft, koret har fået indbygget krydshvælv i gotisk tid. Den runde korbue er bevaret med profilerede kragsten. I korbuen ses en kalkmalet dekoration fra o.1600, på den søndre kragsten ses en tekst. Altertavlen fra 1663 har et maleri fra 1850 efter Leonardo da Vinci, i topfeltet ses Opstandelsen, alterbordsforsiden blev stafferet i 1740 på bekostning af Morten Kirketorp og Marine Wedege. I korets nordvæg er indsat en gravsten. Prædikestolen fra 1660-70 blev ligeledes stafferet i 1740.

Den romanske granitfont har glat kumme med rille under mundingsranden, skaft og firkantet fod, fonten er opstillet på en nyere plint. Fonten er ikke registreret i Mackeprang