Nordrupvester kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nordrupvester kirke

Nordrupvester kirke

Slagelse hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af rå og kløvede marksten med tilhuggede kvadre i hjørnerne. Syddørens underdel spores i murværket, i skibets murværk ses fire rundbuevinduer. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Våbenhuset har kamtakgavl med syv trappestiks-højblændinger. Kirkens oprindelige korparti blev nedrevet i 1875 og erstattet med det nuværende.

Skibets nordmur

Skibet set mod øst

Skibet 1.fag hvælv

Skibet 1.fag hvælv østkappe, Nadveren

Skibet 1.fag hvælv sydkappe, Fodvasken (1)

Skibet 1.fag hvælv sydkappe, Fodvasken (2)

Skibet 1.fag hvælv vestkappe, Gethsemane

Skibet 1.fag hvælv nordkappe, Tilfangetagelsen (1)

Skibet 1.fag hvælv nordkappe, Tilfangetagelsen (2)

Døbefont

I begyndelsen af 1400-tallet fik skibet indbygget hvælv med dværgsøjler i hjørnerne. Den oprindelige korbue er bevaret med skråkantede kragbånd. Altertavlen er et maleri af Christian Dalsgaard fra 1875. En tidligere altertavle fra 1742 er anbragt i tårnrummet, dens maleri er udført af Lucie Ingemann. Prædikestolen i højrenæssance er fra o.1600. Over tårnbuen er opsat et korbuekrucifiks fra o.1400.

Christen Dalsgaard (1824-1907)

I 1841 blev han optaget på Kunstakademiet i København, hvor han studerede til 1848, han var desuden privatelev hos M.Rørbye. Dalsgaard var tegnelærer ved Sorø Akademi 1862- 92 og har udstillet på Charlottenborg Forårsudstilling 1847-1907. Christen Dalsgaard er den maler, der måske mest konsekvent valgte at følge N.L. Høyens opfordring til at opsøge det folkelige liv. Høyen holdt sit opsigtsvækkende foredrag i Skandinavisk Selskab 1844. Tilskyndelsen blev først fulgt af Jørgen Sonne, men meget kort efter også af de 3 unge genremalere F. Vermehren, Jul. Exner og Dalsgaard. Fra 1860'erne skabte han en række altertavler og skildringer af begivenheder fra Danmarkshistorien.

Kirkekunst: Fejø kirke (Fuglse hr.) altertavle (1861), Lørslev kirke (Morsø Sønder hr.) altertavle (1864), Stenmagle kirke (Alsted hr.) altertavle (1865), Jørsby kirke (Morsø Nørre hr.) altertavle (1866), Ryslinge Valgmenighedskirke (Gudme hr.) altertavle (1869), Brylle kirke (Odense hr.) altertavle, Øster Jølby frimenighedskirke (Morsø Nørre hr.) altertavle (1872), Nordrupvester kirke (Slagelse hr.) altertavle (1876), Hørup kirke (Lysgård hr.) altertavle (1876), Vejstrup valgmenighedskirke (Gudme hr.) altertavle (1877), Odense Hospitalskirke, (Odense hr.) altertavle.

I 1902-03 afdækkede E.Rothe kalkmalerier fra o.1430 i skibets hvælv i 1.fag. I østkappen ses Nadveren, Jesus sidder i midten med fem disciple på den ene side og syv på den anden, Johannes har lagt sit hoved i Jesus skød, bordet er dækket med tallerkener, knive, bægre og brød. I sydkappen ses Fodvasken, Jesus vasker fødderne på tre disciple, som alle har to venstrefødder. I vestkappen ses Bønnen i Gethsemane, i en port til højre ses en kriger, som går væk fra Jesus og de sovende disciple, han danner forbindelse til det næste billede i nordkappen. I nordkappen ses Judaskysset, Peter er ved at tørre blodet af sværdet, Malkus ligger blødende for Jesus fødder, lygten har han som sædvanlig tabt, og Jesus er ved at sætte øret på.

Toprosetten er udført som teglstenslagte skiver, hvilket er typisk for Morten Malers værksted. Blade og grene samt soldaternes rustninger er også typisk for Morten Maler, men ansigterne ligner mere Kongsted-værkstedet, måske har disse to værksteder arbejdet sammen om denne udmaling eller måske udspringer Kongsted-værkstedet af Morten Malers værksted. Dette sammenhæng kan også ses i Ottestrup kirke.

Den romanske granitfont er hugget af Ún blok, under mundingsranden ses en omløbende tovsnoning, på kummens flade ses skjolde, nederst ses en omløbende tovsnoning som overgang til den runde fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Slagelsetypen - Med skjolde.