Nørre Søby kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Månedens kirker

Nørre Søby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Nørre Søby kirke

Åsum hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Skibets to østlige fag stammer formodentlig fra en gotisk teglstenskirke, mod nord og syd ses øverst trappefriser. Senere i middelalderen er denne kirke blevet forlænget mod vest og tårnet er påbegyndt, skibets murværk mod vest har øverst savsnitfrise. Det nuværende kor er ifølge Jacob Madsens visitatsbog blevet opført som gravkapel af Axel Urne (død 1577). Koret er større end skibet og har affasede hjørner samt valmtag.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Nørre Søby kirke

Skibet fik indbygget hvælv i senmiddelalderen. Koret har fladt træloft. Koret har oprindelig været afskilret som gravkapel men blev inddraget i kirken i 1700-tallet. Den trefløjede altertavle er ifølge Jacob Madsens visitatsbog fra 1551, i midterfeltet ses Korfæstelsen, i fløjene ses Kristus fremstilles for folket og Gravlæggelsen, på fløjenes bagsider ses Gethsemane, de sovende apostle er fordelt over de to fløje, på fodstykket ses våben for Knud Urne og Inger Walckendorff. På korets østvæg er ophængt to malerier med Johannes og Peter. Prædikestolen i barok er fra 1655, i felterne ses malerier med evangelister, på trappeopgangen ses Moses med tavlerne, prædikestolen bærer våben og navnetræk for Christian Urne og Anna Sophia Krabbe. I kirken ses en træfont fra o 1650, på dåbshimlen ses våben for Urne og Krabbe. I kirken ses desuden stolegavle med våben for Christian Urne og Anna Sophia Krabbe samt årstallet 1654. Ved orglet er opstillet en montre med en lighue, som blev fundet i krypten i 1979 ved gravpladen for Erik Urne (død 1631).

I koret er opstillet en figursten over Jørgen Urne (død 1480) og en figursten over Knud Urne (død 1543) og Inger Walckendorff (død 1555), desuden ses en gravsten over drengen Knud Urne (død 1552). I koret og i tårnrummet er ophængt kisteplader over Iver Urne (død 1688), Christopher Urne (død 1689), Christian Urne (død 1669) og Anne Sofie Krabbe (død 1700), kistepladerne er opsat på trætavler med en del beslag og kårder samt kistesøm med heraldik.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse en grundig gennemgang af kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg N og søg Nørre Søby.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har savtakfrise under mundingsranden, den høje fod er formodentlig af nyere dato. I perioden 1920-79 var træfonten erstattet af den romanske granitfont, som nu står i kirkens tårnrum. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.