Nølev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nølev kirke

Nølev kirke

Hads hr., Århus amt, Århus stift. Østjylland og Samsø. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet granit uden synlig sokkel. Den retkantede syddør er i brug, norddøren skimtes svagt i murværket. Våbenhuset er opført i sengotisk tid men er noget ændret, sakristiet ved korets østside er fra 1800-tallet og tårnet er opført i 1952.

Skib set mod øst

Døbefont

Kor og skib har bjælkelofter. Korbuen er usædvanlig bred og er formodentlig udvidet. Altertavlen er et maleri af Anker Lund fra 1902. Prædikestolen er fra o.1635.

Den romanske granitfont er tøndeformet med figurer under arkader på kummen (Mackeprang 340-41). Figurtegningen har sammenhæng med korbue-tympanonen i Randlev kirke. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Sønderjyske rankefonte - Smågrupper og enligtstående.