Nørre Jernløse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nørre Jernløse kirke

Nørre Jernløse kirke

Merløse hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af frådsten, til skibets murværk er også anvendt en del kampesten, den oprindelige sokkel er jorddækket. Apsis og kor er udsmykket med lisener, der bærer tvillingrundbuer. Apsiden har tre vinduer, hvoraf det midterste er firkløverformet. Over det midterste vindue er en blænding, der deles lodret af en slange, over slangen ses fire halvkugler, under vinduet ses en søjledelt niche. Forneden på skibets østmur mod nord og syd ses tilsvarende søjledelte nicher. Denne søjledelte niche kendes fra Slaglille kirke og Sonnerup kirke i Sorø amt, fra Ruts kirke på Bornholm samt fra Bosjö klosterkirke og Fultofta kirke i Skåne. Alle kirker er opført i tidlig romansk tid, Bosjö kloster blev opført i 1088 og muligvis kan denne udsmykning antyde et tilhørsforhold til nonneklosteret i Bosjö. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. I 1895 gennemgik kirken en større restaurering, bl.a. fjernede man et pudslag på apsiden og koret, skibets pudslag blev ikke fjernet.

Skibets østmur mod syd

Apsis (1)

Apsis (2)

Skibet set mod øst

Prædikestol

Stolegavl med våben

Gravsten for Mette Barnekow

Apsisudsmykning (1)

Apsisudsmykning (2)

Apsisudsmykning (3)

Apsisudsmykning (4)

Korets nordvæg

Korets sydvæg

Døbefont

Apsidens halvkuppelhvælv og korets hvælv er oprindelige. Korbuen er muligvis blevet omdannet. Skibet fik indbygget hvælv i sengotisk tid. En altertavle fra 1585 opbevares nu på Løvenborg, et maleri fra denne tavle udført af J.J.Fyhn i 1826 er nu ophængt i tårnrummet. På alterbordet står et unggotisk krucifiks fra o.1300. Prædikestolen er udført af Lorentz Jørgensen i 1679, i felterne ses relieffer, på hjørnerne dydefigurer. I kirken ses herskabsstole fra slutningen af 1500-tallet med våben for Barnekow og Oxe. I korbuen er indsat en gravsten for Mette Barnekow (død 1559).

I 1896 afdækkede og restaurerede man kalkmalerierne i apsidens kuppelhvælv og korets hvælv, i 1940 blev de genrestaureret. Kalkmalerierne dateres til o.1520 og er påvirket af fransk eller nederlandsk kunst. I apsidens kuppelhvælv ses Dommedag, Kristus er omgivet af en mandorla og sidder på en regnbue med begge hænder hævet, fra hans mund udgår lilje og sværd, omkring hans hoved ses to tekstbånd, teksten står på hovedet. Kristus hviler sine fødder på en regnbue, under regnbuen står en engel med foldede hænder. Nederst står de døde op af gravene, en kvindeskikkelse over østvinduet er meget markant, muligvis en stifter. Mod nord knæler Maria klædt i en elegant brokadedragt, bag hende ses et spidst tårn i nordfransk stil (Himmelborgen). Til højre knæler Johannes Døberen. Over Maria og Johannes ses to basunengle. I korhvælvet ses vegetativ udsmykning. På korets nordvæg ses apostle, som formodentlig er en del af en apostelrække, øverst mod vest ses Peter med nøglen, de to øvrige kan ikke identificeres. På korets sydvæg ses øverst Sankt Helena med korset, hun holder det med tildækkede hænder, det må være Kristus kors, som er helligt og som ikke må berøres med utildækkede hænder. Nederst ses en apostel med sværd, det kan næppe være Paulus, der er placeret her, så formodentlig er det Matthæus, der kan fremstilles med sværd.

Den romanske granitfont har omløbende rundstav under mundingsranden og vulst på overgangen til den runde fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.