Nivå kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nivå kirke

Billedserie

Liste over billeder

Nivå kirke

Lynge-Kronborg hr., Lynge-Kronborg amt, Helsingør stift. Nordsjælland. Kirken er opført i 1909-10 ved Kay Schrøder som arkitekt. Bygningen er orienteret nord-syd med koret mod syd afsluttet med en femsidet apside og tårn med indgang og forhal mod nord. Stilformen er gotiserende. Omkring nordportalen ses to stenrelieffer, et får og en løve, på portalens tympanon ses Alfa og Omega samt teksten "Jeg er vejen, sandheden og livet" fra Johannes Evangeliet.

Tryk på nedenstående link og læs kirkens hjemmeside

Nivå kirke

Apsiden har halvkuppelhvælv, koret har bjælkeloft og skibet åben tagstol. Ved korets sider er der to små rum, det vestlige er præsteværelse med opgang til prædikestolen. Alterkorset er udført i 1910 af Povl Olrik, som også har udført prædikestolens evangelistsymboler. De to glasmosaikker i apsidens vinduer er udført af Knud Lollesgaard i 1971, vinduerne symboliserer Alfa og Omega. Døbefonten af savonniere-sten har pålagt metalornamentik, der gentages på dåbsfadet.

På forsiden af denne side er der en henvisning til links. Trykker man på dette finder man en række henvisninger til sider, som kan være nyttige at besøge. På siden Kunstindeks Danmark kan man læse mere om Povl Olrik og Knud Lollesgaard.