Nim kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nim kirke

Nim kirke

Nim hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. De retkantede døre er bevaret, norddøren i tilmuret tilstand. Tårn og våbenhus stammer fra sengotisk tid men er noget omdannet. I våbenhuset ses en figurgravsten over Christopher Holgersen (død 1622) og hustru. Christoffer Holgersen var uægte barn af Holger Rosenkrantz til Boller.

Gravsten i våbenhuset

Skibet set mod øst

Korbuekragsten mod nord

Korbuekragsten mod syd

Prædikestol

Våben på prædikestol

Døbefont

Kor og skib har flade lofter. Korbuen er bevaret med kragbånd, der prydes af dobbelte tovstave og løver på enderne mod skibet. Alterbordet dækkes af et renæssancepanel. Den gamle altertavle med maleri fra 1837 af A. Schumann fra Horsens blev genopstillet på alteret i 1859 som afløsning for en altertavle fra 1907 med en kopi efter Bloch, denne altertavle er nu ophængt i tårnrummet. Prædikestolen er et renæssancearbejde med årstallet 1614, som dog næppe er oprindeligt, øverst ses våben for Christopher Holgersen og hustru. På nordvæggen ses et sengotisk korbuekrucifiks.

Den romanske granitfont har løver og bladværk i lavt relief (Mackeprang s. 254). Fonten er registreret i Mackeprang - Den klassiske type - Sjørslevgruppen, Efterligninger og påvirkede.