Næsbyhoved Brobyværk kirke

Tilbage til Liste over kirke

Næsbyhoved Broby kirke

Næsbyhoved Brobyværk kirke

Odense hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Skibet stammer fra en senromansk kirke opført af teglsten. I skibets nordmur ses spor af et let tilspidset vindue, indvendig står to oprindelige vinduer som nicher. Norddøren er tilmuret men spores i murværket, syddøren er bevaret i brug. I sengotisk tid blev det oprindelige kor nedrevet og det nuværende langhuskor opført. Den nye østgavl fik rige blændingsdekorationer. Skibets oprindelige vestgavl kan ses fra tårnets mellemstokværk. Tårnet er formodentlig opført i sengotisk tid, våbenhuset er fra nyere tid. I våbenhusets er opstillet en romansk gravsten med kors. Den jernbeslåede dør mellem våbenhuset og skibet bærer årstallet 1512 og teksten "Help Ihesus anno domini mdxii".

Dør fra våbenhuset til skibet

Skibet set mod øst

Altertavle

Døbefont

Det sengotiske langhuskor blev bygget med krydshvælv Triumfmuren blev bevaret ved ombygningen i sengotisk tid, dog blev korbuen udvidet. Spor af ansatsbuer tyder på, man havde planlagt indbygning af krydshvælv i skibet, men projektet blev ikke gennemført, og skibet har stadig fladt loft. Alterbordet dækkes af et panel fra 1573. Den sengotiske fløjaltertavle fra o.1500 har en Korsfæstelsesscene i midterskabet og apostle i fløjene. Prædikestolen i ungrenæssance er fra 1577. I kirken ses et krucifiks med malet årstal 1660, krucifikset er skænket af Grevinde Danner.

Den romanske granitfont har på kummen en Kristusfigur, løver og hoveder (Mackeprang s.126-28). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den midtfynske type - Med figurer.