Munka Ljungby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Munka Ljungby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Munka Ljungby kirke

Bygningens ældste del er koret, som dateres til 1100-tallet og menes at være et kapel, bygget af munkene fra Herrevadsklosteret, der var grundlagt af ærkebispen i Lund i 1144. Jorderne omkring Munka Ljungby hørte under Herrevadkloster. Senere blev kirken udbygget til indgangen mellem det nuværende langhus og våbenhuset. Tårnet er opført i slutningen af 1400-tallet. Korsarmene er opført i 1860'erne. Kirken er opført i granit, den ældste del har tilhugne hjørner af sandsten. I 1955 fjernede man det ydre pudslag men fandt, at man havde brugt tegl til udfyldning under tidligere reparationsarbejder, hvorfor man atter pudsede bygningens mure bortset fra korets gavl. Desuden har man frilagt en rundbuefrise på korets nord og sydmur.

Tryk på nedenstående link og læs sognets hjemmeside.

Munka Ljungby kirke

I slutningen af 1400-tallet fik kirken indbygget hvælv. I koret ses et indvielseskors på nordvæggen, der muligvis stammer tilbage fra den første kirkeindvielse. I koret ses en gravsten over Jakob Krabbe til Rössjöholm og Skeldinge (død 1597). Døren i korets østvæg blev gennembrudt i 1840, over døren ses et glasmaleri fra 1958 af Ralph Bergholtz. Alteret er placeret i den gamle korbue. Altertavlens maleri er en kopi efter Rubens. Alterbordets tekstiler er tegnet af Marianne Nordström. Glasmalerierne i korsarmenes østvægge er udført af Niels Møller i 1980, de øvrige glasmalerier i korsarmene er udført af Hugo Gehlin.

Tryk på nedenstående link og læs om Jakob Krabbe på siden Gravsten og epitafier.

Gravsten og epitafier

Kalkmalerierne i koret tillægges Helsingørværkstedet og dateres 1475-1500. Kalkmalerierne blev afdækket 1930-32 ved H. Erlandsson. I hvælvets østkappe ses Kristus som verdensdommer, kun hovedet er bevaret, men man kan finde et tilsvarende motiv i Mariakirken i Helsingør, i nordsviklen ses en figur med skriftrulle. I de øvrige hvælvkapper ses rester af en apostelrække. På østvæggen mod nord ses muligvis Adams eller Evas skabelse. På sydvæggen ses muligvis rester af Bebudelsen, i korbuens top ses rester af en helgen. Væggenes kalkmalerier er muligvis lidt tidligere end hvælvets. (Kilde: A catalogue of wall-pantings in the churches of medieval Denmark 1100-1600, Scania Halland Blekinge, Akademisk Forlag 1976).

Den firkantede sandstensfont dateres til 1100-tallet og kan muligvis stamme fra den oprindelige kirke. På de fire sider ses relieffer med Tronende Kristus med bog flankeret af to engle, Peter med nøgle og krukke samt en engel, to engle én med skriftbånd én med kors, en engel og en figur som kunne være Paulus, fontens motiver kunne være en fremstilling af Traditio Legis (Nøgle og lovoverrækkelsen). Fonten er af Munkarp-typen.

På siden Medeltida konst kan man finde et link til Skånes medeltida dopfuntar af Lars Tynell skrevet 1913-21.

Medeltida konst