Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Rundbuefrise på korets sydmur

Kirken set fra øst

Skibet set mod øst

Alterparti

Gravsten i koret

Nordre korsarm set fra skibet

Glasmaleri i søndre korsarm mod øst

Korhvælv

Korhvælv nordkappe

Kor østvæg

Kor østvæg mod nord

Korhvælv vestkappe

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)

Døbefont (5)

Døbefont (6)

Døbefont (7)