Mogenstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Mogenstrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Mogenstrup kirke

Hammer hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Kirken er muligvis opført i forbindelse med Sankt Mogens kilde i nærheden. Kor og skib er opført i romansk tid af kampesten med enkeltheder af kridtsten. Begge døre er bevaret med rundbuet inderparti, norddøren tilmuret, syddøren i brug, over syddøren indvendigt ses et mandshoved i kridtsten.. I skibets murværk ses et tilmuret romansk vindue. Skibet er blevet forlænget mod vest i sengotisk tid, samtidig er tårnet, våbenhuset mod syd og sakristiet mod nord blevet opført. I våbenhusets vestmur ses et hul, der indvendigt har en jernbeslået pengeblok, formodentlig er det her pilgrimme til Sankt Mogens kilde har ofret.

Den romanske korbue af kridtsten er bevaret med profilerede kragsten. O. 1425 fik kor og skib indbygget krydshvælv med pærestavsprofilerede ribber. På alterbordet står en gipskopi af Thorvaldsens relief, Emmaus. Prædikestolen er udført på Abel Schrøders værksted i 1633, med dydehermer og evangelistfigurer samt reliffer i felterne, på lydhimlen se Christian IV's monogram og et adelsvåben. Fra en forsvunden sengotisk altertavle ses tre figurer, en tronende biskop og to evangelister.

I korhvælvet ses kalkmalerier fra o.1425 udført Morten Maler, som har signeret kalkmalerierne med "Martinus bene fecit" (Morten har gjort det godt). I Østkappen ses Kristus som verdensdommer, i nordkappen ses en enhjørning og en okse, muligvis er de ældre, da man har fundet en tilsvarende udsmykning under østkappens Majestas, i syd og vestkappen ses vegetativ udsmykning. I toppen ses den taglagte rose, som er typisk for Morten Maler. I norddørens tilmurede felt ses en kalkmalet korsbæring som tillægges Helligtrekongers-værkstedet, der har udsmykket Hellig tre kongers kapel i Roskilde domkirker o.1460, Kristus føres af Ductor og hjælpes af Simon af Kyrene, fra Jerusalems port kommer Maria o.a.

Den romanske granitfont er udført af Ún sten. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.