Møgeltønder kirke

Tilbage til Liste over kirke

Møgeltønder kirke

Møgeltønder kirke

Tønder-Højer-Lø hr., Tønder amt, Ribe stift. Sønderjylland. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Nikolaus. Skibets østlige del stammer fra en romansk kirke med mindre kor opført o.1180, kirken er senere blevet udvidet mod øst og vest, i tårnets vestmur ses en granitkvader med bueornamentik, som muligvis stammer fra denne romanske kirke. Den nuværende bygning står primært i munkesten, skibets østparti har rundbuefriser men uden kontakt til hjørnelisenerne, skibets vestparti har buefrise under savtakfrise. Skibet er blevet forlænget mod øst o.1275 med et langhuskor med en vindues-tregruppe i østgavlen, vinduerne mod nord og syd er nu tilmurede. Samtidig blev skibet forlænget mod vest, dette parti har rundbuet dør mod nord og spidsbuet dør mod syd. Tårnet blev opført i sengotisk tid. Det grevelige gravkapel mod nord for familien Schack blev bygget i 1763, det har rustikkvadring på hjørnerne og svungen barokgavl. Våbenhuset blev opført i 1898.

I 1214 blev kirken lagt ind under Ribe domkapitel, som formodentlig har gennemført de store ombygninger i anden halvdel af 1200-tallet. Efter reformationen overgik kirken til kongen, der i 1661 afhændede slottet og kirken til rigsfeltherre Hans Schack, kirken har tilhørt familien Schack frem til 1970, da kirken overgik til selveje.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Møgeltønder kirke

Skibet set mod øst

Altertavle

Korbue, prædikestol og herskabsloge

Prædikestol

Skibets vestende

Korhvælv (1)

Korhvælv (2)

Korhvælv (3)

Korhvælv (4)

Døbefont

Koret fik indbygget ottedelt hvælv o.1275. Skibet og tårnrummet har flade bjælkelofter. Den trefløjede altertavle er fra o.1500, i midterfelt ses en figurrig Golgatha-scene i snitværk, i fløjene ses apostelfigurer, på fløjenes ydersider er malet otte scener fra Passionen, topstykket er udført o.1700. I koret ses en præstestol fra o.1690 og en degnestol fra o.1550. Prædikestolen fra slutningen af 1600-tallet har tre drenge på bæresøjlen, som er signeret Günther Frese fra Als, der formodentlig også har skåret selve prædikestolen. Dåbshimlen fra o.1625 har havfruer på bøjlerne omkring evangelisterne og apostelfyrsterne Peter og Paulus. Fra sidealtertavler er bevaret tre figurer fra 1400-tallet, Den apokalyptiske Madonna, Kongernes tilbedelse og en biskophelgen.

På skibets nordvæg ses et pulpitur fra 1691 og Schackenborgs herskabspulpitur fra 1692, pulpituret blev betalt af egnens borgere, der fik deres navne og adresser skrevet under pulpiturets billeder. I 1737 opførtes et pulpitur mod vest med malerier af Sønnike Dethlefsen, pulpituret blev fjernet i 1898, malerierne er nu opsat på skibets nordvæg. Skibets loft er malet af Johan og Sønnik Sønnichsen i 1740, motiverne er Syndefaldet, Korsfæstelsen og Dommedag. I kirkens ses et epitafium over præsten Pether Henricson, der ifølge indskriften døde i 1592 i en alder af 127 år. Stoleværket stammer fra 1554 men blev noget omformet i 1738, da det fik den nuværende bemaling. Orglet er et barokorgel fra 1679, som i 1774 blev gennemgribende restaureret, i 1954 blev det delvist ført tilbage til den oprindelige registrering. På skibets vestvæg ses kalkmalerier fra ungrennæssancen med arkitektur og et skovparti, disse kalkmalerier står uden opmaling.

I 1894-98 udsmykkede August Wilckens koret med kalkmalerier. Korets udsmykninger kan minde om bladudsmykningen i Løjt, men den er nymalet af Wilckens på grundlag af meget svage spor fra en efterreformatorisk udsmykning. På gjordbuen ses Jesus og de tolv apostle, i korets østkappe ses Kongernes tilbedelse, i de øvrige hvælvkapper ses musicerende engle og bladranker, i bladrankerne har Wilckens indsat portrætter af greve Hans Schack og søn i pæne jakkesæt samt af sig selv.

August Georg Christoph Wilckens (1870-1939)

Han kom i lære som dekorationsmaler i Haderslev i 1887 og gik på Kunsthåndværkerskolerne i München og Nürnberg 1888-91 samt på Kunstakademiet i Dresden hos L. Pohle og G. Kuehl 1894-97. Under uddannelsen i Dresden blev han præget af den tyske impressionisme. Hans optagethed af religiøse forhold fremgår af hans motivvalg. Han udførte en lang række udsmykninger i Slesvig-Holsten, navnlig i kirker. Han både restaurerede kalkmalerier og foretog nyudmalinger. I bogen "August Wilckens" af Brian Dudley Batrett (Kvellers Forlag, Fanø ISBN 87-984613-5-4) kan man læse mere om Wilckens og hans kirkelige arbejder.

Kirkelige arbejder og restaureringer: Oschersleben kirke ved Magdeburg altertavlemaleri (1912); Flensborg Johanneskirken (Slesvig) tegning til antependium (1912). Møgeltønder kirke kalkmalerier (restaurering og nybemaling 1894-98 og 1908); Åbenrå Sankt Nikolaj kirke kalkmalerier kalkmalerier (restaurering og nybemaling 1899-1900); Klein Solt kirke (Slesvig) kalkmalerier (restaurering og nybemaling 1899); Grosse Berkenthin kirke (Slesvig) kalkmalerier (restaurering og nybemaling 1899-1900); Brøns kirke kalkmalerier kalkmalerier og loftsmaleri (restaurering og nybemaling 1901-03 og 1907); Hvidding kirke kalkmalerier og loftsmaleri (restaurering og nybemaling 1907 og 1913) Flensborg Johanneskirken (Slesvig) kalkmalerier (restaurering og nybemaling 1910-11); Gammel Pellworm kirke (Slesvig) kalkmalerier og loftsmaleri (restaurering og nybemaling 1911); Haderslev Sankt Severin kirke kalkmalerier (restaurering og nybemaling, nu overmalet 1912); Toftlund kirke kalkmalerier (restaurering og nybemaling 1912-13); Holbøl kirke kalkmalerier (restaurering og nybemaling 1913); Sønder Starup kirke kalkmalerier (ny udmaling 1916-19); Flensborg Helligåndskirken (Slesvig) kalkmalerier (restaurering og nybemaling 1927); Flensborg Sankt Nikolaj kirke (Slesvig) kalkmalerier (ny udmaling 1929-30).

Den romanske granitfont er hugget i ét stykke, på kumme og fod ses cirkelornamentik. Fonten er ikke registreret i Mackeprang