Melby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Melby kirke

Melby kirke

Strø hr., Frederiksborg amt, Helsingør stift. Nordsjælland. Af den oprindelige romanske kirke er kun bevaret skibets langmure, som er opført af rå kamp med hjørnekvadre af granit, kridt og sandsten. I senromansk tid blev skibet forlænget mod vest med munkesten, dørene blev flyttet og vinduerne udvidet med karme af teglsten, der er riflet inden brændingen. På kirkegården fandt man i 1938 en teglovn, som formodentlig har været brugt til brænding af kirkens munkesten. I gotisk tid fik skibet krydshvælv, samtidig blev det oprindelige kor erstattet med et hvælvet langhuskor med sakristi mod nord. Våbenhuset stammer ligeledes fra denne periode, hvor skibet fik en meget smuk blændingsgavl, som kan ses fra tårnets mellemstokværk. De pudsede blændingsbunde har indridsede streger, hvilket kunne tyde på, at blændingerne har været malede med dekorationer. Tårnet blev opført i første halvdel af 1500-tallet. De kamtakkede gavle har højblændinger, der underdeles af stave, som minder om vindueskryds. På kirkegården står en delvis bevaret kirkelade fra sengotisk tid med samme blændinger som tårnet.

Skib set mod øst

Kor og altertavle

Skib 1.fag østkappe

Altertavlen er et maleri fra 1842 af Chr. Emil Andersen med motivet Noli me tangere, rammen er samtidig med maleriet. Dørfløjen til sakristiet er fra o.1600. Stoleværket er overvejende fra midten af 1600-tallet. Den romanske granitfont er af Roskilde-typen. I kirken ses et epitafium bekostet af præsteenken Karen Rasmusdatter over sine mænd Hans Andersen (død 1639) og Hans Taggesen (død1648) samt deres børn, i alt 14 personer.

I koret og skibets hvælv ses kalkmalerier fra o.1540. Dekorationen består af blade, blomster og ranker. I skibets 1.fag ses evangelistsymboler uden glorier. I skibets 3.fag ses et narrehoved med bjælder i huen omkring et svikkelhul. I modsætning til andre renæssancedekorationer er her god plads mellem de enkelte elementer, hvilket giver et lyst og venligt indtryk, selvom der kun findes gråblå og brune nuancer.