Mejlby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Mejlby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Mejlby kirke

Øster Lisbjerg hr., Randers amt, Århus stift. Østjylland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over dobbeltsokkel, halv attisk profil over skråkant. Kirken blev kraftigt restaureret i 1874, ved den lejlighed blev skibets murværk nedrevet og bygget op igen. Norddøren er tilmuret men den oprindelige tympanon med to løver og omløbende tovstav er bevaret. Tårnet blev opført i 1957 over et våbenhus fra 1874. Mod vest fik våbenhuset indsat den tidligere sydportal, der har en vis tilknytning til Horder. Karmstenene har tovstave og en løve, på tympanonen ses Kristus mellem Peter og Paulus. Nord for døren ses en skaktavlkvader, skaktavlmønsteret er udført på en forhøjning. Enkelte rundbuevinduer er bevaret.

Tryk på nedenstående link og læs om skaktavlkvadre

Skaktavlkvadre

Se sognets hjemmeside, tryk på nedenstående link.

Mejlby kirke

Kor og skib har fladt bjælkeloft. Apsisbuen er bevaret med skråkantprofilerede kragbånd. I 1990 måtte kirken restaureres p.gr.a. revner i murværket. Den gamle altertavle fra 1934 med en kopi efter Skovgaard blev udskiftet med en Kristusfigur af Valdemar Foersom Hegndal, som desuden udarbejde kirkerummets farvesammensætning og tegnede tre glasmosaikker til koret over de tre højtider, Pinse, Jul og Påske. Kun vinduet mod syd har fået indsat Pinsen, de øvrige må vente til økonomien tillader. Prædikestolen er fra 1857. På sydvæggen er opsat en Mariafigur, som formodentlig stammer fra et sengotisk Maria-alter. Apsisbuen har i nyere tid fået en dekorativ udsmykning formodentlig i 1934, da altertavlen med en kopi efter Skovgaard blev opstillet, Udsmykningen er nu overkalket.

Den romanske granitfont har løver i lavt relief på kummen samt løver og fugle på den firkantede fod (Mackeprang s.262). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Horsenstypen - Varianter og påvirkede.