Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra nord

Syddør

Tympanon over syddør

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Altertavle (4)

Altertavle (5)

Prædikestol

Krucifiksgruppe

Pulpitur (1)

Pulpitur (2)

Pulpitur (3)

Pulpitur (4)

Døbefont