Maria kirke

Tilbage til Liste over kirke

Mariakirken

Billedserie

Liste over billeder

Maria kirke

Vesterbro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført 1907-09 ved A.Clemmesen. Kirken er orienteret nordvest-sydøst. Bygningen er opført af røde mursten og består af et langhus med tresidet afslutning mod nordvest og et tårn ved sydvesthjørnet. Facaden mod sydøst har fladbuet portal i mangefalset spejl under cirkelvindue, den kamtakkede gavl har spidsbuede højblændinger. Sidemurene er opdelt af lisener og har i hvert fag to spidsbuede vinduer under et stort rundbuevindue. Tårnet har gotiserende glamhuller, der flankeres af høje spidsbuede murblændinger.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse om den første Mariakirke på Vesterbro, der blev indrettet i et forlystelsesetablissement.

Mariakirken

Det krydshvælvede kirkerum har omløbende pulpitur på tre sider, korpartiet hæver sig fem trin over skibet og adskilles ved en korskranke af sten. På alterbordet står et udskåret krucifiks, hvorover er rejst en baldakin, som bæres af fire granitsøjler, i topgavlen ses et freskomaleri fra 1909 af Johannes Kragh. Fonten af sandsten og prædikestolen af træ har gotiserende foldeværksfyldninger.

I forbindelse med kirkens 25-årsjubilæum i 1934 blev koret udsmykket med tre vægmalerier af Stefan Viggo Pedersen, i koret Jesus og syndersinde samt Korsfæstelsen, ved døbefonten Jesus velsigner børnene. I 1958 tegnede Stefan Viggo Pedersen de to glasmosaikker i altervæggen. Udsmykningen beskrives i Mikael Wivel: Kunsten i kirken, Thanning og Appel, 2005, ISBN 87-413-6439-2

Tryk på nedenstående link og læs om kirkens arkitekt og kunstnere.

Kirkens arkitekt og kunstnere