Lynge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Lynge kirke

Billedserie

Liste over billeder

Lynge kirke

Lynge-Frederiksborg hr., Frederiksborg amt, Helsingør stift. Nordsjælland. Af den romanske kampestenskirke med hjørnekvadre står kun skibet. Den oprindelige syddør med plankeafdækning og et romansk vindue i sydmuren er blevet fremdraget i 1960'erne. Ved samme lejlighed afdækkedes to ret store senromanske vinduer, der ledsages af halvsøjler med kapitælbånd. I første halvdel af 1400-tallet blev det oprindelige kor erstattet af det nuværende. Våbenhus og sakristi er tilføjet senere. Tårnet er opført i 1723, da Diderik Gereken lod kirken restaurere.

Tryk på nedenstående link og læs om kirken på sognets hjemmeside.

Lynge kirke

Skibet fik indbygget krydshvælv i 1400-tallet, da det nuværende kor blev tilføjet, hvælvet blev erstattet af et fladt bjælkeloft i 1790. Vinduesnichen i skibets nordvæg har kalkmalet udsmykning fra o.1250. Altertavlen er fra o.1630, den bærer våben for Frederik Urne og Karen Arenfeldt, i storfeltet er indsat et maleri fra 1868 af A. Dorph. Prædikestolen er fra 1644. Den nyromanske font er fra ca. 1830. I 2004 fik kirken nyt orgel, som blev opstillet foran tårnbuen, i forbindelse med opstillingen af orglet afdækkede Nationalmuseet fragmenter af en kalkmalet Dommedag, som nu er skjult bag orglet men som kan ses på et fotografi i våbenhuset.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om heraldikken på altertavlen. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg L og søg Lynge.

Gravsten og epitafier

I 1903 afdækkedes kalkmalerierne i korhvælvet og i korbuen. De tillægges Isefjordsværkstedet og dateres til 1460-80. I korbuen ses to verdslige personer i samtidens dragter, nederst knæler engle med indvielseskors. Mod nord ses en siddende mand samt teksten JOHANNES PATRI, mod syd ses en stående mand med stav og pilgrimshat samt teksten JACOBUS SØN. Det er formodentlig far og søn, Jakob har muligvis været på pilgrimsrejse og har betalt for udsmykningen, efter han er kommet hjem, måske til minde om faderen.

I korhvælvets østkappe ses en Skabelsesmajestas. Forneden ses mod nord fugle og fisk samt en havfrue, mod syd ses en hjort og to heste i en skov. I midten sidder Gudfader tronende med jordkuglen i skødet, han flankeres af sol og måne samt bånd med teksterne EGO SUM ALPHA ET OMEGA (jeg er først og sidst) IN PRINCIPO CREAVIT DEUS CELUM ET TERRAM ( I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden). I sydsviklen står Peter med nøgle og Paulus med sværd.

I sydkappen ses øverst Adam og Eva i Paradiset, de belæres om, de ikke må røre Kundskabens træ, i tekstbåndet står HIC INTRODUCSIT DEUS EOS FRUCTUM (Her indførte Gud dem i Paradis og viste dem frugten). Nederst ses Adams skabelse mod øst og Evas skabelse mod vest, tekstbåndet mod vest står HIC DEUS CREAVIT EVAM (Her skabte Gud Eva). Gudfader har jordkuglen med til både skabelsen af Adam og Eva. I østsviklen deler Martin af Tours sin kappe med tiggeren, der har skamler på benene. I vestsviklen ses en tronende figur med to glorificerede figurer på skødet, Saxtorph tolker dette som Maria med Jesus og Johannes Døberen på skødet, det kunne også være Anna selv tredje, men det kunne se ud til, at den tronende figur har korsglorie, i så fald må det enten være Gudfader eller Kristus, kunne det være Kristus med Adam og Eva i skødet efter Nedfarten til dødsriget ?

I vestkappen ses øverst Syndefaldet, i tekstbåndene står ADAM, ADAM UBI ES (Adam, hvor er du) VOCEM TUAM AUDIVI IN MEDIA PARADISI ET COGNAVI QUA NUDUS (jeg hørte din røst midt i Paradiset og kendte jeg var nøgen) QUIS CUI INDICAVIT TIBI QUOD NUDUS ESSES (hvem vel fortalte dig at du var nøgen) MULIER QUAM DEDISTI MIHI SOCIAM DEDIT MIHI DE LIGNO ET COMMEDI (Kvinden, du gav mig til fælle, gav mig af træet og jeg spiste deraf) SERPENS DECEPIT ME (slangen lokkede mig). Derunder ses mod syd slangen, som lokker Eva og mod nord en noget ubestemmelig scene, der formodentlig er Arbejdet med den spindende Eva og Adam, der arbejder i skoven. I sydsviklen ses Barbara med tårn (?), på buen ses en mand og et bål, Saxtorph tolker dette som en murer med en kalkknold i hånden og et bål til at brænde kalken, det kunne dog også være en del af Kain og Abels offer. I nordsviklen ses Johannes Døberen med Korslammet på skulderen.

I nordkappen ses øverst Uddrivelsen, mod vest står englen med sværdet, i tekstbåndet står ITE MALEDICTI AD FODIENDAM TERRAM (gå forbandede til at dyrke jorden), Adam er endnu ikke kommet ud af porten, mod øst er Eva kommet ud, hun modtages af en engel med tøj og værktøj. Under Uddrivelsen ses mod vest Brodermordet, ved Abel står JUSTUS (retfærdig) dvs. uskyldig eller Guds udvalgte, i midten ses et offerdyr på bålet, det er formodentlig Abels offer, Kains offer mangler, derfor kunne det være Kains offer vi ser under vestkappen, mod øst ses Noah i færd med at bygge arken efter en engels anvisning, Noah hugger med en økse, nederst er vandet allerede ved at stige. I vestsviklen ses Andreas med skråkors og en apostel med bog.