Lye kirke, Gotland

Tilbage til Liste over kirke

Lye kirke

Lye kirke, Gotland

Kirken er en såkaldt sadelkirke med stort kor lille skib og tårn. Skibet stammer fra slutningen af 1100-tallet og er kirkens ældst bevarede del. Tårnet stammer fra o.1225 og koret fra o.1325. Ved tårnets vestportal ses et relikvieskrin af sten med besynderlige relieffer, der tillægges Sigraf (o.1175). Korportalen (o.1325) tillægges Mester Egypticus. Den har øverst en tronende Kristus og kapitælbånd med Jesus barndomshistorie. Kirken har Gotlands bedste glasmalerier, som blev udført i begyndelsen af 1300-tallet i forbindelse med opførelsen af koret.

Korets sydportal, Kongernes tilbedelse

Skib set mod øst

Altertavle

Østvinduer med glasmalerier

Midterste østvindue, Besøgelsen

Døbefont

Skibet har fladt loft med bemaling fra 1700-tallet. I korbuen hænger et korbuekrucifiks fra slutningen af 1400-tallet. Altertavlen dateres til 1496, i midterfeltet ses en Nådestol, i fløjene apostle. I koret ses kalkmalerier fra o.1325 og o.1450. I korhvælvet en Majestas og drager fra o.1325, på nordvæggen ses en frise med Bebudelsen, Besøgelsen, Kongernes tilbedelse og Fødslen ligeledes fra o.1325, desuden ses apostle i arkadeindramning i den velkendte Passionsmesterstil fra o.1450. På skibets nordvæg og sydvæg ses en frise af Passionsmesteren fra o.1450, over Passionsfrisen ses apostle, som ligeledes tillægges Passionsmesteren. På skibets sydvæg mod vest ses to efterreformatoriske billeder fra o.1550, motiverne er Lazarus ved den rige mands bord samt Den rige mand pines i Helvedet.

I kirkens østvinduer ses glasmalerier fra o.1325. I vinduet mod nord ses Peter og Paulus, i det midterste vindue ses Jesus barndomshistorie og Passionen, i vinduet mod syd ses Olav og en bispehelgen. Disse glasmalerier er nogle af Gotlands bedste. Blyindfatningerne skaber følsomme linjer, farverne er klare og lyse. Glasmalerierne skaber en sjælden stemning i blandingen af farver og lys i rummet. Kunsthistorikeren Jonny Roosval har udførligt behandlet de gotlandske glasmalerier i sin bog "Gotlšndsk Vitriarius." Han mener at Lyemesteren har fået påvirkning fra England i den æteriske smalhed og engleagtige blidhed. Andre kunsthistorikere påpeger paralleller til miniaturemaleriet samt engelsk kalk og glasmaleri. Lyemesteren skildrer mesterligt det leende Jesusbarn i natskjorte mellem Maria og Simeon. Ifølge Roosval har Lyemesteren også udført glasmalerierne i Burs, Eskelhem, Vall og Bunge i første halvdel af 1300-tallet. Glasmalerierne i Lye kirke blev udgivet på frimærke i 1982.

Døbefonten er udført i grå kalksten og dateres til o.1200