Lunde kirke

Tilbage til Liste over kirke

Lunde kirke

Lunde kirke

Lunde hr., Odense amt, Fyns stift. Fyn. Kor og skib er bygget i romansk tid af kvadersten på profileret sokkel. Skibets vestlige del har en afvigende sokkelprofil, hvilket kunne tyde på en vestforlængelse allerede i romansk tid, muligvis blot et kortere ophold i byggeriet. I skibets nordmur ses to blændede romanske vinduer og den blændede norddør. I sengotisk tid opførtes tårnet af munkesten nederst er indsat bælter af nedrevne granitkvadre. Kirken blev restaureret i 1938.

Skib set mod øst

Kor, altertavle og kalkmalerier i hvælv

Sydkappe, Pieta

Døbefont

Samtidig med opførelsen af tårnet fik skibet indbygget hvælv. Korets lidt lavere hvælv med rundstavsprofilerede ribber er formodentlig indbygget tidligere. I altertavlen er indsat et midterfelt med Korsfæstelsen fra en tidligere altertavle fra o.1500, denne altertavle havde ifølge Jakob Madsens visitatsbog apostelfigurer i sidefløjene. Den romanske monolitfont af granit har bredt tovsnoet skaftbælte samt tovsnoning og arkader på kummen (Mackeprang 135). I 1884 afdækkede Kornerup en Korsbæring på skibets nordvæg, kalkmaleriet var i så dårlig stand, at det atter blev overkalket, men Kornerup nævner, han har set Maria, Simon af Kyrene og rester af Kristus med korset.

I 1975 afdækkede man kalkmalerierne i korets hvælv. De dateres til o.1500 og er restaureret efter de nye restaureringsmetoder, hvor man intet tilføjer men blot af dækker, renser og inddækker med neutral puds. I østkappen ses en Korsfæstelsesgruppe, som delvist dækkes af altertavlen. Kristus hænger skævt og slapt fra korset mens blodet flyder ned ad armene. Maria har tekst i glorien: SANCTA MARIA VIRGO ORA PRO NOBIS (:Hellige Jomfru Maria bed for os). Johannes har også bogstaver i glorien men de er nu ulæselige. Ved Johannes hoved kan man ane en engel, som rækker en kalk frem for at opsamle blodet. Over korset ses sol og måne med nogle ret specielle stråler. I nordkappen ses den blødende Kristus som smertensmand med tornekrone, ris og en frygtelig pisk. I sydkappen ses en fornem Pieta. De tre malerier danner en helhed, og man har ikke fundet flere malerier i koret.