Lumby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Lumby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Lumby kirke

Lunde hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Katarina. Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp over et skifte af granitkvadre. Skibets murværk er i senmiddelalderen blevet skalmuret med munkesten. I koret flankemure ses tilmurede romanske vinduer. Apsis har muligvis en romansk kerne men er blevet skalmuret i senmiddelalderen. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid af munkesten.

Koret fik indbygget krydshvælv i gotisk tid, apsis har halvkuppelhvælv. Skibet har også har gotiske hvælv, som er styrtet ned i nyere tid, skibet har nu fladt gipset loft. Altertavlen er et maleri af F.L. Storch fra 1856 i samtidig ramme. Prædikestolen er i senempire. Døbefonten i romansk stil er udført i 1910. På triumfvæggen mod nord ses et unggotisk krucifiks fra o.1300, muligvis tidligere, krucifikset blev fundet på loftet i 1940.

I 1959 afdækkede man kalkmalerierne på skibets nordvæg. Man afdækkede to felter, som formodentlig har haft forbindelse til skibets hvælv, muligvis er kalkmalerierne malet før skibet fik hvælv. Kalkmalerierne dateres til slutningen af 1400-tallet, muligvis 1491, som står på kirkens ene klokke, der er viet til Sankt Katarina. I feltet mod vest ses nederst Korsbæringen og øverst scener fra Katarinas legende. I Katarinas legende ses i baggrunden en buegang, mod øst føres hun for kejseren mod vest ses hun knælende, formodentlig hendes endelige martyrium, da hun halshugges, nederst ses Korsbæringen, mod vest ses Tornekroningen til mod øst ses Bespottelsen. Mod øst ses Korsfæstelsen, korset med Kristus er næsten forsvundet, men man kan øverst ane, Kristus hoved med tornekrone, i baggrunden ses Jerusalem, ved korsets fod står de sædvanlige personer, længst mod øst ses det nederste af den onde røvers kors, mod vest kan man ane konturerne af den gode røvers kors, vest for dette kors står en figur, der kunne minde om en nar. Vest for norddøren står et uafdækket felt, som kunne være en fremstilling af Gethsemane. Ved restaureringen i 1959 afdækkede man også den dekorative udsmykning fra o.1500 i korbue og kor.

Johannes Wendt Larsen har skrevet en bog om Lumby kirke og sogn, som omtales på sognets hjemmeside. Tryk på nedenstående link og vælg Sognets historie.

Lumby sogn