Lom stavkirke

Tilbage til Liste over kirke

Lom kirke

Billedserie

Liste over billeder

Lom stavkirke

Tagrytteren, korsarmene og den laftede udbygning mod vest stammer fra 1600-tallet og skyldes arkitekten Werner Olsen, korets og skibets trækonstruktion samt den lille apside med tårn er dog bevaret. Werner Olsen har også har omdannet Ringebu kirke til en basilika, og i Vågå opførte han en hel ny kirke med rester af den gamle stavkirke. I forbindelse med ombygningen af den gamle stavkirke i Lom lod Werner Olsen den gamle svalegang rive ned. Af den oprindelige stavkirke står skibet, koret og apsiden med det lille tårn. Over døren til søndre korsarm ses et bueslag med rankeværk, formodentlig rester af en portal, desuden ses en vægdekoration med bueslag og søjler. Nordre korsarms dør er indfattet i en oprindelig portal med udskårne søjler og dyr på kapitælerne. Arkæologiske udgravninger på stedet har påvist en tidligere stavkirke af anseelig størrelse, denne kirke har haft fritstående stolper.

Skibets stolper har et elliptisk tværsnit, hvilket giver indtryk af en åben trævæg, når man står i rummet, hvilket ikke ses i andre stavkirker. Prædikestolen og korbuen i bruskbarok er skåret af Jakob Sæterdalen fra Mønekam. Et krucifiks og en gavldrage fra den oprindelige kirke opbevares nu på Maihaugen.